Mitt i Sollentuna

Sporten spikeball grundades i USA

-

● Sporten grundades i slutet av 80-talet i USA, och kallas även för roundnet.

● Vanligast är att man spelar två mot två, och målet är att träffa bollen i det trampolinl­iknande nätet. Spelet startar med att ena laget servar, och fortsätter så länge bollen fortsätter träffa nätet. Om en spelare missar bollen får det andra laget en poäng. Oftast spelar man först till 21 poäng. ● Det första världsmäst­erskapet i spikeball var tänkt att gå av stapeln nu i september i Belgien. Men coronapand­emin har gjort att mästerskap­et skjuts fram tills 2021.

● Den som vill spela med Stockholm Spikeball i Åkeshov kan kontakta deras instagram, #stockholms­pike.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden