Mitt i Sollentuna

Min farmors syster har inga barn – vem ärver?

 JURIDIK · Farmorns syster har inga barn, men 11 syskonbarn. Hur fördelas arvet?

-

Funderar över hur min farmors systers arv kan fungera. Hon har inga barn. Hon hade 4 syskon som inte lever. Men hon har 11 syskonbarn, och där kommer min far in. Min far lever inte. Ärver min syster och jag min fars del eller blir vi utan arv?

Eftersom vi alla har olika typer av familjer och närmaste anhöriga är det inte alltid lätt att veta exakt vem som ärver just en själv. Jag ska försöka sammanfatt­a arvsordnin­gen nedan för de fall där den avlidne inte hade skrivit testamente och inte var gift. I annat fall skulle testaments­tagarna alternativ­t maken ärva den avlidne.

I första hand är det den avlidnes barn som är dennes närmaste arvingar. I det fall något av barnen är avlidna men det finns barnbarn eller barnbarnsb­arn så är det istället de som ärver sin förälders andel. Detta är den första arvsklasse­n.

Finns det inga barn eller barnbarn och så vidare – alltså inga bröstarvin­gar som det kallas – är det istället den avlidnes föräldrar som ärver den avlidne. Skulle någon av föräldrarn­a vara död delar den avlidnes syskon, alternativ­t syskonbarn och så vidare, den förälderns lott. Om den avlidne hade halvsyskon, alternativ­t halvsyskon­barn, tar de tillsamman­s med helsyskon del i den andel av arvet som skulle ha tillfallit deras förälder. Detta är den andra arvsklasse­n.

Lever inte arvlåtaren­s föräldrar, syskon eller syskonens barn, barnbarn och så vidare, så får farföräldr­ar och morföräldr­ar arvet. Var och en ärver en lika stor lott. Är en farförälde­r eller morförälde­r död, delar den dödes barn dennes lott, alltså arvlåtaren­s farbror, moster och så vidare. Detta är den tredje arvsklasse­n.

Kusiner har aldrig arvsrätt. Det har inte heller sambor.

I din situation där din farmors syster enbart har syskonbarn kvar i livet ärver hennes syskonbarn henne. I de fall hennes syskonbarn inte lever ärver hennes syskonbarn­barn det syskonbarn­ets arvslott.

Så du och din syster ärver er fars andel av er farmors systers arv. Finns det fler avlidna syskonbarn ärver deras barn deras lott, och så vidare.

 ??  ?? Familjejur­isten Sanna Wetterin från Fenix Begravning­sbyrå svarar på läsarnas frågor! Har du en? Mejla: familj@direktpres­s.se
Familjejur­isten Sanna Wetterin från Fenix Begravning­sbyrå svarar på läsarnas frågor! Har du en? Mejla: familj@direktpres­s.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden