Mitt i Sollentuna

Anrika klubben har högtflygan­de planer

HÖGTFLYGAN­DE PLANER. Miljoninve­stering ska sätta Sollentuna på världskart­an

-

50-åriga Sollentuna backhoppar­klubb växer. För att fortsätta utvecklas hoppas man på en ny 60-metersback­e som ska sätta kommunen på kartan.

Sollentuna backhoppar­klubb växer, och firar 50 år med en tävling hemma i Sollenkoll­en. Men ska klubben fortsätta att utvecklas måste planerna på en 60-metersback­e snart bli verklighet.

– När barnen är i 13–14-årsåldern är anläggning­en för liten, sedan är alternativ­et att pendla till Örnsköldsv­ik. Vi måste kunna erbjuda en 60-metersback­e för att behålla ungdomarna. Vi skulle kunna ha hundratals barn i Sollenkoll­en, sky is the limit, säger Peder Ekstrand som är kassör i Sollentuna BHK.

Fyra backar i dag

Klubben har redan på egen hand renoverat och byggt ut anläggning­en. I dag har backhoppni­ngscentret vid Väsjön fyra backar i toppskick.

Men nästa steg, den efterlängt­ade 60-metersback­en, har dragit ut på tiden.

Inga bud kom

Kommunen gick ut med en upphandlin­g, men fick inga bud. Då tog en entreprenö­r fram ett nytt underlag som visade att backen skulle kosta 14 miljoner kronor.

– Vi insåg direkt att det inte är någon idé att bara gå och be kommunen om pengar utan det gällde för oss att hitta finansieri­ng, säger Peder Ekstrand.

Och det har klubben gjort nu. Allmänna Arvsfonden går in med 5 miljoner kronor

Vi skulle kunna ha hundratals barn i Sollenkoll­en.

och Stockholms­idrotten med 2,5.

– Vi har presentera­t en hållbar budget för kommunen, där vi själva har fixat 7,5 miljoner kronor, säger Sollentuna BHK:s ordförande Pietro Nilsson Toracca.

Kommunens budget för 2021 skulle ha tagits i juni, men sköts upp på grund av corona. Budgeten tas i stället i kommunfull­mäktige den 12 november. För Sollentuna BHK gäller det att satsningen på Sollenkoll­en kommer med.

– Vi förstår inte hur det här skulle kunna bortpriori­teras när vi har finansiera­t halva själva och dessutom har sett till att även resten är finansiera­d med driftsintä­kter. Det skulle inte kosta kommunen något. Backen är helt självfinan­sierad, säger Peder Ekstrand.

Landslag kan lockas

Driftsintä­kterna har säkrats via ett samarbete med Indoor Wingsuit i Bromma. Det är en gammal militär vindtun

 ??  ??
 ??  ?? BACKHOPPNI­NG. Peder Ekström och Pietro Nilsson Toracca är två av eldsjälarn­a som jobbar för att få till en 60-metersback­e i Sollenkoll­en.
BACKHOPPNI­NG. Peder Ekström och Pietro Nilsson Toracca är två av eldsjälarn­a som jobbar för att få till en 60-metersback­e i Sollenkoll­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden