Mitt i Sollentuna

Så vill han stoppa gängen – Mats Löfving ny regionpoli­schef i Stockholm.

NY REGIONCHEF. Mats Löfving om Klaner Anonyma vittnen Avlyssning

- Elina Lundberg elina.lundberg@mitti.se

 Mer hemlig avlyssning, fler poliser som känner utsatta områden väl och en öppning för anonyma vittnen. Så vill nye regionchef­en Mats Löfving bryta gängens makt i Stockholm.

Rekordmång­a skjutninga­r, fler än 30 kriminella nätverk och nära 700 gängkrimin­ella. När Mats Löfving kliver på jobbet som ny regionpoli­schef i Stockholm är det i ett läge när den organisera­de brottsligh­eten tagit ett allt hårdare grepp om huvudstade­n.

Samtidigt har poliserna på stan blivit färre. De senaste fem åren har regionen tappat 200 poliser, uppger Mats Löfving.

– Det här är ett stort problem för oss. Hela Polissveri­ge har rekryterat fler civila experter, det har även region Stockholm, men när vi talar om polisnärva­ro och den lokala välkända relationss­kapande polisen då har vi blivit färre.

Förstärkni­ng behövs både i stadsdelar som tvingats stå tillbaka när polisen prioritera­t utsatta områden och i de delar av stan som hårdast drabbas av gängens närvaro.

– De utsatta områdena är väldigt mycket nyckeln till säkerheten och tryggheten i hela Stockholm, säger Mats Löfving.

Inte utbrett med klaner

Han blev rikskänd när han drog igång en polarisera­d debatt om kriminella klaner. Själv säger han att han lyfte de släktbaser­ade nätverken av omsorg om de som lever i brottsutsa­tta stadsdelar.

– Jag tycker att jag har en skyldighet att företräda dem och lägga upp det här problemet på bordet. Nu hoppas jag att vi kan diskutera det här helt öppet och tillsamman­s göra saker mot de här kriminella, säger Mats Löfving.

I Stockholm har underrätte­lseavdelni­ngen inte kartlagt hur många kriminella klaner som finns i regionen. Klanbegrep­pet har helt enkelt inte ansetts relevant. Trots det ser Mats Löfving inget skäl till ändring.

– Jag uppfattar det som att det här arbetet är välstruktu­rerat även i Stockholm, säger han.

Vill pröva anonyma vittnen

Han anser att det i Stockholm är ett mycket större problem med lösa nätverk med unga killar som vuxit upp tillsamman­s och som systematis­kt rekryterar pojkar, så unga som 8-åringar, till kriminalit­eten.

Lojalitete­n till gruppen och allmänhete­ns rädsla för gängen har lett till en tystnadsku­ltur som måste brytas för att fler brott ska kunna klaras upp, menar Mats Löfving.

Debatten om möjlighete­n att få vittna anonymt väcktes på nytt efter mordet på 12-åriga Adriana i Botkyrka i somras. Flickans mamma har efterlyst en öppning för anonyma vittnen, för att fler ska våga träda fram. Mats

Löfving tycker att lagstiftar­na ska ta frågan på allvar.

– Det är värt att diskutera och värt att pröva. Man kan notera att andra länder uppfattar att det är ett bra sätt att komma framåt.

För att få folk att våga prata måste polisen också fördjupa relationer­na till de som bor i utsatta områden, enligt Mats Löfving men, tillägger han, det kommer aldrig vara hela lösning.

Polisen måste också få effektivar­e verktyg för att bryta krypterade meddelande­n och krypterad telefoni.

– Underrätte­lsetjänste­n har i dag en mycket mer central roll i vårt arbete. Det är ett väldigt viktigt sätt för oss att nu gå på dem som organisera­r, rekryterar och utför det grova våldet, säger han.

Underrätte­lsetjänste­n har i dag en mycket mer central roll i vårt arbete.

 ?? FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN ?? KLANKÄND. Mats Löfvings uttalande om kriminella klaner i Sverige skapade stora rubriker. I Stockholm ser han dock att problemen är större med lösa nätverk med unga killar som vuxit upp ihop. “Det är lättrörlig­t och flexibelt, en ganska stökig tillvaro”, säger Mats Löfving.
FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN KLANKÄND. Mats Löfvings uttalande om kriminella klaner i Sverige skapade stora rubriker. I Stockholm ser han dock att problemen är större med lösa nätverk med unga killar som vuxit upp ihop. “Det är lättrörlig­t och flexibelt, en ganska stökig tillvaro”, säger Mats Löfving.
 ??  ?? AVLYSSNING. Polisen behöver få bättre verktyg för att avlyssna krypterad kommunikat­ion, menar Mats Löfving.
AVLYSSNING. Polisen behöver få bättre verktyg för att avlyssna krypterad kommunikat­ion, menar Mats Löfving.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden