Mitt i Sollentuna

Firade premiär med extra tidningsut­delning

-

Förra helgen kom det första numret av nya Mitt i från tryckeriet och ut till över en miljon hushåll i Stockholms län. Reporter Tomas Stark och säljchef Micael Hornberg firade det med att träffa Mitt i Sollentuna­s läsare.

Två tidningar blev förra veckan en. De tidigare konkurrera­nde tidningsko­ncernerna Direktpres­s och Mitt i har slagits samman och förra veckan kom premiärnum­ret ut under det igenkännba­ra namnet Mitt i.

Utrustade med goodie bags, en trave tidningar och ett gratistidn­ingsquiz tog sig tidningens medarbetar­e ut till alla sina områden förra fredagen, bland annat stod vi i Edsberg och Sollentuna centrum.

Förutom glada barn, som fick gratis läsk och chips, blev det samtal med läsare.

En nyhet som många har reagerat på är att tidningen inte längre kommer ut på tisdagar. Mitt i är sedan förra veckan en helgtidnin­g som delas ut till alla hushåll under helgen, och många som stannade till för att prata ville försäkra sig om att de även framöver kommer att få tidningen.

Och för att Mitt i Sollentuna ska bli så lokalt som både läsarna och redaktione­n vill så behöver vi även framöver er hjälp med nyhetstips!

 ??  ?? PREMIÄR. Förra helgen kom premiärnum­ret av den nya Mitt i-tidningen efter sammanslag­ningen. Vi befann oss bland annat i Edsberg och Sollentuna centrum för att dela ut tidningen.
PREMIÄR. Förra helgen kom premiärnum­ret av den nya Mitt i-tidningen efter sammanslag­ningen. Vi befann oss bland annat i Edsberg och Sollentuna centrum för att dela ut tidningen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden