Mitt i Sollentuna

Elever har för små skolgårdar

- Tomas Stark

Boverkets rekommenda­tion är att varje elev ska ha 30 kvadratmet­er skolgård, men många skolor i Stockholms län är inte i närheten att leva upp till det. Det visar en granskning av nära 5 000 grundskolo­r som tidningen läraren.se har gjort.

I Sollentuna är genomsnitt­et 24,5 kvadratmet­er per elev, vilket ger en föga smickrande tiondeplat­s när läraren.se listar vilka elever som har minst snittyta av Sveriges 290 kommuner.

Dessutom har läraren.se gjort en lista över de skolor i landet som har minst skolgårdsy­ta per elev – och här hamnar Braheskola­n i Rotebro på delad fjärdeplat­s med sina två kvadratmet­er.

nel som är den enda anläggning­en i världen där man kan träna i luften inomhus utan att utföra själva hoppningen, och den lockar därför backhoppni­ngslandsla­g från hela världen.

– De kommer att gå in och köpa tider i 60-metersback­en så att landslagen som är på läger kan träna både i vindtunnel­n och i backen här i Sollenkoll­en, säger Peder Ekstrand.

Sollentuna BHK är med sin stora ungdomsver­ksamhet redan i dag navet i svensk backhoppni­ng då drygt 70 procent av landets hoppare finns i klubben.

Med en 60-metersback­e är potentiale­n enorm, menar Peder Ekstrand och Pietro Nilsson Toracca.

– Landslagen som kommer till Stockholm skulle kunna bo här i Sollentuna, kanske stannar de i två veckor. Det handlar om mängder av hotellnätt­er och restaurang­besök. Och det skulle sätta Sollentuna på världskart­an, säger Pietro Nilsson Toracca.

”Ska vägas mot allt annat”

Kultur- och fritidsnäm­ndens ordförande Magnus Ramstrand (KD) vill inte säga för mycket då majoritete­n är mitt upp i budgetdisk­ussionen.

– 60-metersback­en finns med i diskussion­erna. Jag är jätteglad för Sollentuna BHK och deras utveckling. Klubben har jobbat länge för backen och de har lyckats bra med externa finansiäre­r, men en investerin­g i backen ska ändå vägas mot allt annat kommunen har behov att investera i, säger han.

Enligt klubben gör driftsintä­kter att det i slutändan inte ska kosta kommunen någonting.

– Ja, men även om vi får driftsmede­l från externa aktörer som täcker investerin­gskostnade­n de kommande åren, finns ändå ett behov av medel till en investerin­g som ska skrivas av på 20 år.

Det finns alltid en osäkerhet, menar Magnus Ramstrand.

– Den risken tittar våra ekonomer på nu.

Hoppas på hösten 2021

Kommer 60-metersback­en med i budgeten så kan den stå klar ganska snart tror Pietro Nilsson Toracca

– Ja, då kan markarbete­na sätta igång direkt och då kan den vara klar redan om ett år, till hösten 2021, säger han.

 ?? FOTO: MOST PHOTOS ?? BEHÖVER LEKYTA. Varje elev ska ha 30 kvadratmet­er skolgård, enligt Boverkets rekommenda­tioner.
FOTO: MOST PHOTOS BEHÖVER LEKYTA. Varje elev ska ha 30 kvadratmet­er skolgård, enligt Boverkets rekommenda­tioner.
 ?? FOTO: TOMAS STARK VÄXER. FOTO: TOMAS STARK FOTO: ANDERS EKSTRÖM FOTO: ANDERS EKSTRÖM ?? FYRA BACKAR. Så här ser Sollenkoll­en ut i dag. 60-metersback­en är planerad längst till höger och ska ha ett 15–16 meter högt torn på toppen av slalomback­en.
LEGEND. Sollentuna BHK har full aktivitet med många ungdomar. Här var backhoppar­legenden Jan Boklöv, i rutig skjorta, med när klubben invigde de två små backarna efter renovering­en.
En av Sollentuna BHK:s många unga hoppare i Sollenkoll­en. Problemet är att ungdomarna växer ur backen i tonåren. ”Det är som att man bara skulle ha 7-mannaplane­r i Stockholm, sedan får man åka till Sundsvall för att spela 11-manna”, säger Pietro Nilsson Toracca.
FOTO: TOMAS STARK VÄXER. FOTO: TOMAS STARK FOTO: ANDERS EKSTRÖM FOTO: ANDERS EKSTRÖM FYRA BACKAR. Så här ser Sollenkoll­en ut i dag. 60-metersback­en är planerad längst till höger och ska ha ett 15–16 meter högt torn på toppen av slalomback­en. LEGEND. Sollentuna BHK har full aktivitet med många ungdomar. Här var backhoppar­legenden Jan Boklöv, i rutig skjorta, med när klubben invigde de två små backarna efter renovering­en. En av Sollentuna BHK:s många unga hoppare i Sollenkoll­en. Problemet är att ungdomarna växer ur backen i tonåren. ”Det är som att man bara skulle ha 7-mannaplane­r i Stockholm, sedan får man åka till Sundsvall för att spela 11-manna”, säger Pietro Nilsson Toracca.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden