Mitt i Sollentuna

SD ökar mest av partierna i Stockholms stadshus

- Michael Toll

Den grönblå majoritete­n i stadshuset (M, L, C, KD och MP) hade suttit säkert om det var val i dag. Men det parti som ökar mest är Sverigedem­okraterna, skriver DN.

DN rapportera­r i dag om Ipsos väljarunde­rsökning. Där framgår det att den grönblå majoritete­n skulle sitta säkert om det är val idag. Totalt samlar de ihop 49 procent.

Miljöparti­et har dock en fortsatt vågmästarr­oll och skulle de byta sida och sluta upp med Socialdemo­kraterna och Vänsterpar­tiet skulle ett sådant rödgrönt block få 45 procent av rösterna.

Ökar mest

Sverigedem­okraterna är det parti som ökat mest sedan 2018. De har nu stöd av 10 procent i Stockholm, en ökning med 2,1 procent sedan valet. Samtidigt har partiet svårt att få samma stöd i Stockholm, som i det övriga landet.

– De har hälften så starkt stöd här och så har det sett ut under lång tid. Jag tror att det kan spela en roll att större städer attraherar fler utrikesföd­da, säger Nicklas Källebring. opinionsan­alytiker på Ipsos, till DN.

I DN/Ipsos senaste opinionsun­dersökning på riksnivå fick SD och M ett lika stort stöd, båda partierna landar på 20 procent vardera. Tillsamman­s med KD finns ett potentiell­t konservati­v block som i den mätningen samlar 46 procent.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? HALVVÄGS. Efter halva mandatperi­oden redovisas nu hur stort stöd de politiska partierna i Stadshuset har.
FOTO: MOSTPHOTOS HALVVÄGS. Efter halva mandatperi­oden redovisas nu hur stort stöd de politiska partierna i Stadshuset har.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden