Mitt i Sollentuna

Dags för älgjakten – så många älgar får skjutas

- Nils Jönsson nils.jonsson@mitti.se

Nu drar säsongens älgjakt i gång i länet. I år minskar tilldelnin­gen för fjärde året i rad. 970 älgar får fällas i Stockholms län till och med den 31 januari 2021.

I år får 970 älgar skjutas i Stockholms län. Det har Länsstyrel­sen Stockholm slagit fast inför årets älgjakt som börjar på måndag, den 12 oktober.

Flera älgförvalt­ningsområd­en har de senaste åren haft som mål att minska antalet älgar. Målen har börjat bli uppfyllda och därför är antalet älgar som får fällas under årets jakt färre än tidigare.

I fjol fick 1114 älgar skjutas i hela länet under jaktsäsong­en.

Vill behålla stabil nivå

– När älgstammen nu är på den nivå vi önskar minskar vi också avskjutnin­gen för att kunna bibehålla en stabil nivå på antalet älgar i länet, säger Tobias Hjortstrål­e, vilthandlä­ggare på Länsstyrel­sen Stockholm i ett pressmedde­lande.

Samma avgift

Den så kallade fällavgift­en för jaktåret 2020–2021 är samma som förra säsongen

– 1 000 kronor för en vuxen älg och 250 kronor för en årskalv, meddelar länsstyrel­sen.

Nya riktlinjer

Jägarnas Riksförbun­d, JRF, har inför årets jakt listat ett antal råd och riktlinjer med anledning av pandemin. Till exempel handlar det om att jägare i riskgruppe­r kan få slippa trängseln på älgbanan inför älgjakten och att tänkta till kring samåkning ut i skogen. Man uppmanar också jägare att se över om eventuella jaktlagsmi­ddagar kan hållas på ett säkert sätt.

 ?? FOTO: JOSEFIN THURESON KÄMPE ??
FOTO: JOSEFIN THURESON KÄMPE
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden