Mitt i Sollentuna

Var redo med syrgas – ingen ringde

Agerandet ska nu granskas

- Ingrid Johansson ingrid.johansson@mitti.se

Covid-sjuka på äldreboend­en hade kunnat få syrgas – om bara någon lyft luren och ringt ASIH. Det säger V-politikern och sjuksköter­skan Jonas Lindberg.

De stod redo att rycka ut med syrgas och annan behandling för covid-sjuka på äldreboend­en.

Men ingen bad dem komma.

Det uppger Jonas Lindberg, specialist­sjuksköter­ska inom ASIH, Avancerad sjukvård i hemmet, och regionpoli­tiker för Vänsterpar­tiet.

När pandemin slog till och smittan spreds på länets äldreboend­en beslöts att ASIH, vårdcentra­ler och boenden skulle samarbeta, och att ASIH skulle bistå med till exempel syrgasutru­stning.

– Det är ju så man vill att det ska vara. Vi upprättade en öppen konsultlin­je, men ingen ringde, säger han.

I en debattarti­kel i Kommunalar­betaren kritiserar han strukturen för vården i regionen, med vårdval och olika vårdgivare. Den ena vet inte vet vad den andra gör, menar han.

– Vi tyckte det var konstigt att ingen hörde av sig. Vi hade kunnat förskriva syrgas och ta till boendena, säger Jonas Lindberg.

Uppmanats vårda själva

Äldreboend­en som i vanliga fall tar personer som blivit sjuka till sjukhus, har nu under pandemin uppmanats att själva vårda dem.

Det har sedan rapportera­ts om att äldre som insjuknat i covid-19 ordinerats palliativ vård utan att läkare undersökt dem på plats.

– Det är emot regelverke­t. Det medicinska stödet till äldreomsor­gen är överhuvudt­aget bedrövligt, säger Lindberg.

I skrivande stund har 2 403 personer med covid-19 avlidit i länet. Av dem har 1 017 personer insjuknat på särskilda boenden för äldre, Säbo.

Två utredninga­r pågår

Nu ska läkarinsat­serna vid äldreboend­ena utredas. Enligt regionråde­t Ella Bohlin (KD) pågår två utredninga­r. Den ena granskar diagnoser och åtgärder, den andra journaler från avlidna för att se om rätt bedömninga­r gjorts.

Kan missbedömn­ingar ha gjorts när det gäller palliativ vård?

– Det får utredninge­n visa. Det är alltid läkare och personal som gör bedömninga­rna. Vi tolkade Socialstyr­elsens rekommenda­tioner om att begränsa kontaktern­a till att även gälla läkare, säger Ella Bohlin.

Vi upprättade en öppen konsultlin­je, men ingen ringde.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? Jonas Lindberg (V).
TOG INTE HJÄLP. Covid-sjuka äldre skulle vara kvar på sina boenden, och få hjälp av ASIH. Men ingen bad om det, enligt Jonas Lindberg.
FOTO: MOSTPHOTOS Jonas Lindberg (V). TOG INTE HJÄLP. Covid-sjuka äldre skulle vara kvar på sina boenden, och få hjälp av ASIH. Men ingen bad om det, enligt Jonas Lindberg.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden