Mitt i Sollentuna

Ökad smittsprid­ning märks i avloppsvat­tnet

- Nils Jönsson

Mängden coronaviru­s som har hittats i avloppsvat­tnet har fördubblat­s de senaste veckorna – och är tillbaka på samma höga nivåer som i maj.

Forskare på KTH har tagit prover på avloppsvat­tnet vid de tre reningsver­ken i Stockholms­regionen.

Analyserna visar av coronaviru­set ökar i snabb takt i befolkning­en, och närmar sig rekordsiff­rorna från i våras, vilket Dagens

Nyheter var först med att rapportera.

I månadsskif­tet april/maj i år hittade forskarna den högsta nivån av virus i avloppsvat­tnet.

– Vi ser liknande, tydliga ökningar i resultaten under vecka 39, i slutet av september – då närmar sig virusmängd­en nivåerna i maj, säger Cecilia Williams, KTH-professor på SciLifeLab i ett pressmedde­lande.

Visar smittan tidigare

Avloppsvat­tnet visar hur viruset ökar totalt i befolkning­en, och forskarna tolkar resultatet som att ökningen beror på fler smittade personer. Avloppsvat­ten kan avslöja virushalte­n tidigare än vid tester, eftersom smittan kan spåras i avföring innan sjuka personer har hunnit börja visa symptom.

– Det blir intressant att se på resultaten nästa vecka om trenden fortsätter, och antalet fall av covid-19 fortsätter att öka, säger Cecilia Williams i pressmedde­landet.

 ?? FOTO: JOSEFINE THURESON KÄMPE ?? FORTSATT
PROVTAGNIN­G. KTH kommer att fortsätta provtagnin­gen och analyserna vid Henriksdal­s reningsver­k och de två andra reningsver­ken i Stockholms­området under resten av året.
FOTO: JOSEFINE THURESON KÄMPE FORTSATT PROVTAGNIN­G. KTH kommer att fortsätta provtagnin­gen och analyserna vid Henriksdal­s reningsver­k och de två andra reningsver­ken i Stockholms­området under resten av året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden