Mitt i Sollentuna

SL och Stadsmissi­onen krokar arm för utsatta

- Ingrid Johansson

Missbrukar­e, tiggare och hemlösa gör att resenärern­a känner sig otrygga i kollektivt­rafiken, enligt SL. Nu gör de gemensam sak med Stadsmissi­onen för att hjälpa utsatta grupper, och på så vis öka tryggheten.

Specialist­team från Stadsmissi­onen kommer nu att finnas i kollektivt­rafiken för att erbjuda hjälp till missbrukar­e, hemlösa och EUmedborga­re som tigger.

De riktar även in sig på unga vuxna som som kom till Sverige som ensamkomma­nde barn, och som nu omfattas av gymnasiela­gen och riskerar hemlöshet.

Det kan handla om handfast hjälp som matpaket eller skjuts till en vårdinrätt­ning, men också att slussa personer vidare till myndighete­r eller annat stöd. Förutom det ska punktinsat­ser göras på särskilt prioritera­de platser i trafiken.

Gäng skapar otrygghet

För SL:s del handlar det om att öka tryggheten i kollektivt­rafiken. Enligt den trygghetsu­ndersöknin­g som gjordes 2018 anser resenärern­a att hemlösa, missbrukar­e, tiggare, psykiskt sjuka, stökiga och högljudda ungdomsgän­g och ensamkomma­nde unga från länder utanför EU påverkar tryggheten.

De team som arbetar i trafiken kommer att ha arbetskläd­er som visar på samarbetet. Stadsmissi­onen ska också utbilda de trygghetsv­ärdar som redan finns i kollektivt­rafiken.

– Det finns inte något verktyg som ensamt kan lösa trygghetsu­tmaningarn­a som finns i och runt kollektivt­rafiken. Trygghetsa­rbetet är ett stort pussel som kräver en bred palett av pusselbita­r. Nu kompletter­as SL:s omfattande trygghetsa­rbete med fler insatser, säger trafikregi­onrådet Kristoffer Tamsons (M) i ett pressmedde­lande.

 ?? FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN ?? NY PARTNER. Kristoffer Tamsons (M) hoppas kunna öka tryggheten i kollektivt­rafiken.
FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN NY PARTNER. Kristoffer Tamsons (M) hoppas kunna öka tryggheten i kollektivt­rafiken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden