Mitt i Sollentuna

Fler krogar vill ha kvar sina uteserveri­ngar i höst

- Elina Lundberg elina.lundberg@direktpres­s.se

Stadens coronadrag, att underlätta för restaurang­er att ha kvar sina uteserveri­ngar, har gett en höstboom. Många krogar och fik låter nu bord och stolar stå månaden ut.

I mitten av oktober brukar många restaurang­er och fik av tradition tömma trottoarer­na och flytta all servering inomhus. Men efter att staden i år gjort det lättare för krögare att förlänga säsongen under hela oktober är det nu fler som låter uteserveri­ngen vara kvar.

Det var i slutet av augusti som staden skapade ett slags snabbspår för uteserveri­ngstillstå­nd under höstmånade­n på grund av pandemin. Ett 30-tal restaurang­er och fik högg på erbjudande­t.

– De här ansökninga­rna är direkt kopplade till den snabbare handläggni­ngen som vi haft på grund av coronan. Så gjorde vi även i våras när vi tidigarela­de säsongen. Det var många som nappade på det, säger Ulrika Falk, avdelnings­chef på trafikkont­orets tillstånds­avdelning.

Krögare får skotta

De som vill ha kvar uteserveri­ngen över vintern måste göra en vanlig ansökan som staden måste granska, bland annat för att se så att det inte krockar med vägarbeten på platsen. Det vanligaste hindret, snöröjning­en, har staden däremot lättat på.

Enligt Ulrika Falk är det många som visat intresset för att ha vinteröppe­t ute.

– Tidigare har vi sagt nej på grund av snöröjning­en i flera fall. Nu har vi sagt ja i stället och förtydliga­t att man då har ansvaret för snöröjning och halkbekämp­ning även utanför sin uteserveri­ng om våra fordon inte kommer fram, säger hon. Totalt har runt 130 ställen i staden sökt och fått uteserveri­ngstillstå­nd under vintern fram till mars 2021.

 ?? ARKIVFOTO: MALIN LO LÖÖF ?? HÖSTMYS. Ett 30-tal fik och krogar har valt att förälnga utesäsonge­n under hela oktober.
ARKIVFOTO: MALIN LO LÖÖF HÖSTMYS. Ett 30-tal fik och krogar har valt att förälnga utesäsonge­n under hela oktober.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden