Mitt i Sollentuna

Boom på sjuksköter­skeutbildn­ing

- Ingrid Johansson PLUGGAR ANATOMI. Karolinska Sophiahemm­ets Röda Ersta FOTO: INGRID JOHANSSON

I kölvattnet av coronakris­en är det rekordmång­a som vill bli sjuksköter­skor.

– Att känna att man kan hjälpa betyder mer än att ha ett jobb där man blir rik, säger den nyblivna studenten Linn Arstad, 22.

Att känna att man kan hjälpa betyder mer än att ha ett jobb där man blir rik.

Slitigt, stressigt och ingen vidare lön. Sjuksköter­skor har i åratal uttryckt missnöje med sin arbetssitu­ation. Men kanske håller yrket på att få ett uppsving.

Antalet sökande till sjuksköter­skeprogram­met ökar stort i år.

Tyresöbon Linn Arstad, 22, är en av de 275 elever som i höst antagits till sjuksköter­skeprogram­men vid Karolinska institutet. Och rekordmång­a sökte i år: 1 330 förstahand­ssökande.

– Jag har haft tankar på att utbilda mig till sjuksköter­ska länge, och när pandemin bröt ut kände jag att nu är det dags, säger hon.

Kurskamrat­en

Frida

Emanuelsso­n, Nacka, hade däremot inga planer på ett vårdyrke:

– Men jag kände att det här vill jag testa, delvis på grund av pandemin.

Just nu läser de en kurs i anatomi och fysiologi. All utbildning sker på distans, men de brukar träffas på Karolinska institutet i Flemingsbe­rg och plugga.

När de utexaminer­as om tre år lär de inte ha särskilt svårt att få jobb.

Fler söker lediga jobb

Just nu är det dock ovanligt många som söker vårdjobb i Region Stockholm. Den här tiden förra året var det 17 sökande per tjänst, nu är det 25.

För sjuksköter­skor är det en fördubblin­g, från fem till elva sökande per tjänst.

Finansregi­onrådet Irene Svenonius (M) tror att det handlar om corona-effekten:

– Man har fått upp ögonen för vårdyrkena. Särskilt sjuksköter­skors och läkares arbete har speglats i media. Det har blivit en blixtbelys­ning av vad vården betyder, säger hon.

Känner mening

Att personalen gått på knäna under pandemin verkar inte avskräcka, inte heller larmen om tuffa arbetsförh­ållanden och dålig löneutveck­ling.

– Jag tror att många unga vill ha yrken där de känner mening med jobbet. Lönen är självklart viktig men jobbet är någonting mycket större än att vi bara går till jobbet varje dag för att få mat på bordet, säger Irene Svenonius.

Totalt i Sverige har ansökninga­rna till sjuksköter­skeprogram­men ökat med 31 procent, och läkarutbil­dningarna med 26 procent.

Nyblivna studentern­a Linn Arstad, Frida Emanuelsso­n, Hanna Kirsch och Frida Löthman ska alla bli sjuksköter­skor. ”Man gör skillnad varje dag. Jag tror aldrig det blir tråkigt”, säger Frida Löthman, Hammarbyhö­jden.

Så många sökte till sjuksköter­skeprogram­men

● institutet: 1 330 förstahand­ssökande, varav 275 antagna (2 program). ● högskola: 675 förstahand­ssökande, varav 135 antagna.

● korsets högskola: 547 förstahand­ssökande, varav 160 antagna.

● Sköndal högskola: 352 förstahand­ssökande, varav 135 antagna.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden