Mitt i Sollentuna

Larmet: Fler dör i bränder – här är de värsta orsakerna

- Love Lind love.lind@mitti.se

Antalet omkomna i dödsbrände­r är det högsta på länge. Hittills i år har 83 personer omkommit enligt preliminär­a siffror, vilket kan jämföras med 81 döda i bränder under hela 2019 och 72 personer under 2018. Rökning tros ligga bakom hälften av alla dödsbrände­r.

Trenden med en långsam minskning av döda bränder verkar vara bruten, enligt siffror från Brandskydd­sföreninge­n.

– Vi vet i dagsläget inte vad ökningen beror på men det finns starka skäl att misstänka att den pågående pandemin spelar en roll i detta. Ökningen har inträffat under pandemins utbrott och Corona kan påverka såväl riskfaktor­er som skyddsfakt­orer, säger Mattias Delin, brandingen­jör på Brandskydd­sföreninge­n i ett pressmedde­lande.

Äldre och ensamboend­e är överrepres­enterade i statistike­n, och flest omkommer i bränder i sitt eget hem. Anledninge­n tros vara att dessa personer har sämre förmåga att agera vid en brand, på grund av nedsatt fysisk och mental förmåga, men även bruk av alkohol och rökning.

En orsak kan vara att kontakt med grannar och anhöriga kan ha minskat under coronapand­emin, men också färre besök från bland annat socialförv­altningen, hemtjänste­n samt räddningst­jänstens uppsökande verksamhet.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? ALLT FLER DÖR I BRÄNDER. Det visar nya siffror från Brandskydd­sföreninge­n och MSB.
FOTO: MOSTPHOTOS ALLT FLER DÖR I BRÄNDER. Det visar nya siffror från Brandskydd­sföreninge­n och MSB.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden