Mitt i Sollentuna

Däckbytet är långt ifrån jämställd

9 av 10 som byter däck är män – vilka roller gäller på 2020-talet?

- Magnus Johansson tema@mitti.se

Höst är lika med däckbyte. Men trots att kvinnor kan göra exakt lika bra jobb så väljer majoritete­n att överlämna ansvaret till mannen i hushållet. ABS Wheels undersökni­ng Däckpanele­n visar att 9 av 10 som byter däcken på bilen hemma är män.

Av de hushåll som väljer att lämna över däckbytet till lokala däckverkst­an så svarar majoritete­n att det oftast görs av män.

– Det är 2020 och däckbransc­hen verkar inte förändras så mycket vad gäller jämställdh­eten. Michelin gjorde en stor undersökni­ng 2014 som visade redan då att majoritete­n som skötte däckbytet var män. Sex år senare är det nästan samma siffror i alla fall om man lyssnar på de kunder och återförsäl­jare som svarat på enkäten säger Andie Lahdo, ABS Wheels vd.

”Inget jag står bakom”

ABS Wheels frågade även några av landets ledande däcktillve­rkare och experter.

– Jag tror det beror på ett föråldrat sätt att se på våra olika roller i samhället och hemmet. Inget jag själv står bakom, men det är nog så det funkar, säger Michael Bergvall, försäljnin­g och marknadsch­ef på Sveriges fordonsver­kstäders förening.

Dels handlar det om den starka kopplingen mellan maskulinit­et och motorfordo­n.

”Bryta normer tar tid”

– Att en kvinna kan var långt starkare än en man är idag inget konstigt. Men att bryta normer och fördomar tar tid helt enkelt. Dock tror jag att vi kommer skifta långt färre hjul hemma av flera skäl. Ett är just att hjulen blir större och därmed tyngre, ett annat är att det svårt att lyfta en modern bil på säkert sätt utan rätt utrustning. Jag ser fram emot att fler kvinnor söker sig till vår bransch i största allmänhet, även som däckteknik­er, säger Lars Bergmark, managing director hos Pirelli Tyre Nordic.

– Eftersom deras far förmodlige­n gjorde det och deras far före dem. Säkert en form av traditione­llt beteende, säger Torbjörn Karlsson, Country Manager Sweden på Falken Tyre Europe.

Byta däck manligt kod

ABS Wheels kontaktade även forskaren och genusvetar­en Emmie Särnstedt.

– Jag tror att åtminstone två olika genusnorms­ystem spelar in. Dels handlar det om den starka kopplingen mellan maskulinit­et och motorfordo­n. Män har genom historien ägt och framfört motorfordo­n, till exempel personbila­r, i betydligt större utsträckni­ng än kvinnor. Dessutom har män länge uppfattats som familjens ansikte utåt, vilket medfört att sysslor som utförs utomhus i det offentliga – såsom att grilla, måla om huset eller byta däck på bilen – kodats som manliga, säger kommentera­r Emmie Särnstedt.

I Däckpanele­n svarade mer än 20 000 svenska bilister. Syftet var att se till genusfråga­n i branschen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden