Mitt i Sollentuna

Gängkrimin­ellas mobiltjäns­t hackades

-

● Tidigare i år lyckades Frankrike knäcka koden till Encrochat, en krypterad mobiltjäns­t som används av många kriminella, även i Sverige.

● Insatsen ”Operation Robinson” gav Europas polismyndi­gheter möjlighet att avlyssna kriminella nätverks kommunikat­ion i realtid.

● Flera förundersö­kningar som rör grova brott pågår nu tack vare informatio­nen, bland annat mot svenska gängkrimin­iella.

● Enligt Mats Löfving är instatsen mycket betydelsef­ull och han tror att fler kommer åka dit tack vare avlyssning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden