1 640 Sol­len­tu­na­bor sva­ra­de på en­kät

Mitt i Sollentuna - - NYHETER · SOLLENTUNA -

● 81 300 in­vå­na­re i Stock­holms­re­gi­o­nen till­frå­ga­des i po­li­sens trygg­hets­mät­ning. 52 700 sva­ra­de, en an­del på näs­tan 65 pro­cent.

● I Sol­len­tu­na till­frå­ga­des 2 400 per­so­ner, varav 1 640 sva­ra­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.