Kol­la kvarts­fi­na­len den 12 no­vem­ber

Mitt i Sollentuna - - NYHETER · SOLLENTUNA -

● Re­to­rik­mat­chen är en pro­gram­se­rie som vill stär­ka al­la barns för­må­ga att vå­ga ta­la in­för and­ra, och att lyss­na på and­ra.

●N ass i mal Fa­kir är pro­gram­le­da­re och ju­ryn be­står avd e fy­ra proffsre­to­rik er n a Pe­ter Nitsch­ke, So­fia Ka­cim, Eli­nor Falk­man och Jo­nat­han Hörn­ha­gen.

●Kvarts­fi­na­len där He­le­ne lunds sko­lan täv­lar sänds den 12 no­vem­ber i SVT Barn och den 14 no­vem­ber i P4.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.