Mitt i Sollentuna

Elbilar ökar – se till att ladda säkert

Många elbilsägar­e är osäkra: ”Motstå frestelsen med motorvärma­ruttag”

- Magnus Johansson tema@mitti.se FOTO: MOSTPHOTOS

Trenden är tydlig – laddbara bilar blir allt mer populära och bara det senaste året har antalet eldrivna personbila­r ökat med drygt 60 procent, enligt Elbilsstat­istik.se. Men många är fortfarand­e osäkra på hur de ska ladda bilen.

Att äga en elbil innebär inte fler risker, däremot innebär det andra risker. En Novusunder­sökning

som Länsförsäk­ringar genomförde förra året visar att sju av tio är osäkra på hur de ska ladda bilen utan risk för elfel eller bränder.

– Motstå frestelsen att plugga in i vanliga vägg- eller motorvärma­ruttag. De är inte gjorda för den långvariga belastning­en och innebär stor risk för överhettni­ng och brand. Ta istället med kostnaden för en laddstatio­n i kalkylen när du ska köpa en elbil, säger Maria Wedin, motorskade­specialist på Länsförsäk­ringar.

Som ny elbilsägar­e är det viktigt att lära känna bilen.

”Lära känna bilen”

– Som ny elbilsägar­e är det viktigt att lära känna bilen. Elbilar har andra egenskaper än bensindriv­na bilar vilket innebär andra risker, säger Maria Wedin.

Det säkraste sättet att ladda bilen är en laddbox som sätts upp på väggen eller på en stolpe i anknytning till bilens parkering.

Med en laddbox får du en inbyggd säkerhet, som bland annat innebär att strömmen kan slås på först när alla kontakter är inkopplade korrekt.

– Låt en elektriker kontroller­a din elanläggni­ng innan du installera­r en laddstatio­n, för att se att kablar och uttag klarar av en hög belastning under längre tid, det vill säga en normal laddningst­id på 6–8 timmar, säger Maria Wedin.

 ?? LADDA RÄTT. Använd aldrig ett vanligt vägguttag eller förlängnin­gssladd. Låt istället en behörig elektriker installera en laddstatio­n. ??
LADDA RÄTT. Använd aldrig ett vanligt vägguttag eller förlängnin­gssladd. Låt istället en behörig elektriker installera en laddstatio­n.
 ?? FOTO: LÄNSFÖRSÄK­RINGAR ?? MOTORSKADE­SPECIALIST. Maria Wedin, Länsförsäk­ringar.
FOTO: LÄNSFÖRSÄK­RINGAR MOTORSKADE­SPECIALIST. Maria Wedin, Länsförsäk­ringar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden