Mitt i Sollentuna

Tänk på döden – och lev livet

Filosofipr­ofessor Torbjörn Tännsjö har råd att ge när tankarna tynger

- Ingrid Johansson ingrid.johansson@mitti.se

Man får ge upp egocentris­ka tankar om att mitt liv är så viktigt.

Pandemiåre­t 2020 är döden mer närvarande än annars. Men tankar på döden behöver inte vara av ondo. Tvärt om kan de göra oss mer livsglada.

Sällan har vi väl tänkt så mycket på sjukdom och död som i år. Behövs liksom ingen allhelgona­helg för att bli påmind om livets förgänglig­het.

Men att tänka på döden behöver inte förmörka tillvaron. Tvärtom kan det ge en förhöjd livskänsla. Det menar Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi.

Det handlar om att försonas med tanken att man ska dö.

– Men det är också viktigt att medge att vi förlorar något om vi dör ”för tidigt”. Att vi går miste om vårt liv, säger han.

Livet går vidare

Det som gäller är att göra upp med sin egoism:

– Man får ge upp egocentris­ka tankar om att mitt liv är så viktigt, och se det som att livet går vidare, kanske genom barn och barnbarn, att det är bra att bytas ut mot kommande generation­er.

Men för den som fruktar att någon älskad ska dö finns ingen tröst, menar han.

– Rådet skulle i så fall vara ”fäst dig inte vid någon”, vilket är en omänsklig livshållni­ng.

Inte heller finns det någon tröst för dem som är rädda för en plågsam död – förutom dödshjälp, menar han.

Religion ingen tröst

Och religioner ger visserlige­n tröst med löften om evigt liv. Men då ”kan man ju fundera på om man ska vara rädd eller inte”, säger han lite roat, icke religiös som han är.

Har corona-pandemin påverkat vårt sätt att tänka kring döden?

– Ja, döden har blivit mer påtaglig för många. Det finns också en befogad rädsla för covid-döden, om nära och kära inte kan ta avsked eller om bästa möjliga smärtlindr­ing inte finns.

Enligt en undersökni­ng som begravning­stjänsten Lavendla låtit göra tänker en av tre på döden minst en gång i veckan, och lika många uppger att de tänker oftare på döden nu än förr.

– Det är bra att vara medveten om döden för att bättre kunna leva sitt liv, och inte slösa bort tiden, säger Torbjörn Tännsjö.

Fyller allhelgona­helgen en sådan funktion?

– Jag tror det handlar mer om att upprätthål­la relationer än om döden, och att vårda minnet av dem som dött.

Enligt undersökni­ngen är den vanligaste funderinge­n hur länge man själv kommer att leva, och när vänner eller anhöriga kommer att dö.

Döden är definitiv

En av fem tänker på hur de ska dö, och hur det kommer att kännas.

Var fjärde funderar kring vad som sker efter döden.

Vad tror du?

– Döden innebär att det definitivt är slut på mitt personliga liv. Jag tror att det är en fördel att inse det, för då tar man bättre vara på livet.

 ?? FOTO: ULRIKA LIND ?? FILOSOF. Torbjörn Tännsjö, professor i filosofi vid Stockholms universite­t, har ägnat en stor del av yrkeslivet åt döden.
FOTO: ULRIKA LIND FILOSOF. Torbjörn Tännsjö, professor i filosofi vid Stockholms universite­t, har ägnat en stor del av yrkeslivet åt döden.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden