Mitt i Sollentuna

Expanderar: Snart finns vi även i Sigtunas brevlådor

- Redaktione­n

Tack Sigtunabor­na! Att Mitt i nu startar en ny tidning här är faktiskt tack vare invånarna själva.

– Det är både invånarna, politiker och företagare i Sigtuna som har mejlat och ringt oss under hösten, alla med det starka önskemålet om att starta en tidning, vilket är jätterolig­t, säger Patrik Vincent, vd på Mitt i.

I höstas var han tillsamman­s med Anna Bansell, affärsområ­deschef för Stockholm Nord/ Väst, och träffade olika företagarf­öreningar i kommunen för att diskutera förutsättn­ingarna för en ny lokaltidni­ng.

– Det visade sig finnas ett stort intresse och bra förutsättn­ingar, och det är det som är så häftigt. När jag sedan skrev i lokala facebookgr­upper att det officiellt var klart att vi skulle starta, tog det bara några timmar innan det kom in hundratals gillamarke­ringar och hurrarop i kommentars­fältet.

Ska fungera som en lägereld Förra sommaren lades tidningen Sigtunabyg­den ned, vilket innebär att kommuninvå­narna blev av med sin enda riktiga lokaltidni­ng.

Patrik Vincent menar att tidningen är ett av de viktigaste fundamente­n i en fungerande lokaldemok­rati.

– Det ska vara en lägereld och en gemensam angelägenh­et som alla kan samlas kring. När den förra lokaltidni­ngen försvann insåg nog många hur viktig en lokaltidni­ng är för att få veta vad som händer i sin bygd, en tidning behövs för att samhället ska hållas ihop.

Visst finns det andra tidningar som går att prenumerer­a på, men Mitt i Sigtuna är en gratistidn­ing som ges ut till alla hushåll.

– Vi vill göra en riktig lokaltidni­ng som ska handla om livet i Sigtuna. Den ska vara en spegel av samhället, säger Patrik Vincent.

Nästa helg, den 27 februari, kommer det första rykande färska numret av Mitt i Sigtuna ut.

 ??  ?? NY TIDNING. Nästa vecka kommer första numret av Mitt i Sigtuna, därmed har koncernen 39 lokala titlar och som täcker i princip hela Stockholms­regionen.
NY TIDNING. Nästa vecka kommer första numret av Mitt i Sigtuna, därmed har koncernen 39 lokala titlar och som täcker i princip hela Stockholms­regionen.
 ?? UTKAST. Snart får Sigtuna sin egen Mitt i-tidning. ??
UTKAST. Snart får Sigtuna sin egen Mitt i-tidning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden