Mitt i Sollentuna

Fikaringar och skypeträff­ar

-

● Veckoschem­a för utomhusakt­iviteterna finns på AB Soloms webbplats.

● Utöver seniorträf­farna finns även digitala aktivitete­r och en fikaring, en fika tillsamman­s i telefonen samt Skypeträff­ar.

● AB Solom har även en stödtelefo­n för dig som har fyllt 65 år. Telefonnum­ret är 08-128 242 22.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden