Mitt i Sollentuna

Sollentuna­borna blev bara 133 fler

- Tomas Stark tomas.stark@mitti.se 73 990. Så många invånare har Sollentuna i dag, efter att ha vuxit med 133 personer under 2020. FOTO: MOST PHOTOS

På många håll växte befolkning­en markant år 2020, enligt färska siffror från SCB. Men i Sollentuna är folkmängde­n nästan oförändrad.

På tio år har antalet invånare har gått upp från 64 630 till 73 990.

I Stockholms län ökade befolkning­en med minst 0,2 procent i 20 av 26 kommuner år 2020 jämfört med 2019. Sollentuna är en av de sex kommuner som hade en mindre procentuel­l ökning. En beskedlig ökning på 133 personer innebär att det nu finns 73 990 invånare i kommunen.

Stor ökning tidigare

En titt i backspegel­n visar dock att befolkning­en har växt rejält det senaste decenniet.

– Sollentuna är en av de kommuner som har haft en kännbar befolkning­stillväxt under de senaste åren. På tio år har antalet invånare har gått upp från 64 630 till 73 990, alltså en rejäl ökning med 14,5 procent, säger Linus Garp, befolkning­sstatistik­er på SCB.

I hela Sverige är vi nu, enligt den senaste befolkning­sstatistik­en, 10 379 295 invånare. Det är en ökning med 0,5 procent jämfört med 2019, vilket är den minsta ökningen på 15 år. Ökningen beror till störst del på invandring.

– Vi får gå tillbaka till babyboomår­et 1992 för att hitta ett år då födelseöve­rskottet var den drivande faktorn bakom Sveriges folkökning, säger Tomas Johansson, befolkning­sstatistik­er på SCB.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden