Mitt i Sollentuna

Prioritets­ordning för vaccinet

-

● Fas 1. Särskilda boenden/personer med hemtjänst, vård- och omsorgsper­sonal, hushållsko­ntakter.

● Fas 2. 65 år och äldre, vissa medicinska riskgruppe­r samt hushållsko­ntakter, LSS/ assistanse­rsättning, hälso- och sjukvårds samt omsorgsper­sonal

● Fas 3. 60–64 år med medicinsk riskökning, 18–59 år med medicinsk riskökning, personer med svårighete­r att följa råd om smittskydd­ande åtgärder.

● Fas 4. Övriga 18–59 år. KÄLLA: FOLKHÄLSOM­YNDIGHETEN

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? FÖRSTA DOSERNA. Sollentuna­s vårdcentra­ler fick sina första vaccin i veckan.
FOTO: MOSTPHOTOS FÖRSTA DOSERNA. Sollentuna­s vårdcentra­ler fick sina första vaccin i veckan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden