Mitt i Sollentuna

Det våras för museerna efter regeringen­s nya pandemibud

Ett museum öppnar redan nu – och ett annat väljer att hålla stängt

- Elina Lundberg Michael Toll

 Flera Stockholms­museer planerar att öppna igen i vår efter nya besked från regeringen.

– Oerhört glädjande, säger Lisa Månsson på Naturhisto­riska.

Förra veckan presentera­de socialmini­ster Lena Hallengren (S) nya initiativ med stöd av den tillfällig­a pandemilag­en, som trädde i kraft 10 januari.

Om smittläget kraftigt försämras kan regeringen göra det möjligt att snabbt stänga ner olika verksamhet­er. Samtidigt finns det en möjlighet för museer och konsthalla­r att hålla öppet, då de föreslås få samma regler som butiker och gym, med ett visst antal besökare per kvadratmet­er.

Förslaget som nu ska på remiss tas emot med öppna armar på museer runt om i Stockholm.

– Vi ser ofantlig mycket fram emot att kunna välkomna våra besökare igen. Det är oerhört bra att det nu finns lagstiftni­ng att luta sig mot, säger Lisa Månsson, museiverks­amhetschef på Naturhisto­riska riksmuseet efter beskedet.

Något exakt datum för ett öppnande finns inte, men Lisa Magnusson hoppas på en öppning under tidig vår. Att Cosmonova skulle öppna är däremot mindre säkert, säger hon.

Större än Biltema

Tekniska museet, som stängde sista oktober, började förbereda en öppning redan när pandemilag­en och regleringe­n av besökare i butiker och gallerior kom i början av året. Den 26 februari, lagom till sportlovet, släpper museet in publiken igen.

Museet är med sina 10 000 kvadratmet­er dubbelt så stort som Biltemas största varuhus och kan enligt pandemilag­en rymma runt 500–600 personer, uppger museidirek­tören Peter Skogh. Men till en början kommer som mest 250 besökare få vistas samtidigt i huset.

– Vi har planerat det som om museet var en stor galleria och har satt upp ett maxantal besökare per rum som om det rörde sig om butiker. Så vi tillämpar redan de här reglerna, säger Peter Skogh.

En vår på Skansen Skansen, som är ett friluftsmu­seum, omfattas också av regeringen­s nya förslag. Vd:n John Brattmyhr hoppas att Skansen ska kunna öppna igen den första april.

– Vi vill kunna öppna ute så mycket som möjligt och erbjuda en vår på Skansen med djurbarn och blomsterpr­akt. Vi håller också tummarna för att vi kan öppna inomhusmil­jöer som LillSkanse­n och Baltic sea science center men det vet vi inte ännu, säger han.

Trots att beskedet tyder på ljusare tider för museerna är John Brattmyhr oroad för hur Skansen, som varit stängt sen slutet av november, ska klara sig.

– Jag känner en stark oro. Vi måste kunna öppna för våra gäster för att kunna betala räkningarn­a och överleva, säger han.

Nationalmu­seum hoppas kunna öppna sin Zornutstäl­lning i slutet av mars och Vasamuseet förbereder också för öppning under våren.

Abbamuseet på Djurgården däremot resonerar annorlunda.

”Även om vi har möjlighet att öppna så väljer vi i nuläget att avvakta. Vi utvärderar löpande utifrån rådande omständigh­eter och hur situatione­n utvecklas, i synnerhet när det kommer till inresandet till Sverige och lokalt med kollektivt­rafiken”, skriver Caroline Fagerlind, museichef, i ett mejl till Mitt i.

Vi måste kunna öppna för att kunna betala räkningarn­a och överleva.

 ?? FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN ?? FÅR ÖPPNA. Många av Stockholms museer planerar att öppna till våren. Men inte alla.
FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN FÅR ÖPPNA. Många av Stockholms museer planerar att öppna till våren. Men inte alla.
 ?? FOTO: BENGT OLOFSSON ?? LYCKLIG. Lisa Månsson, chef på Naturhisto­riska, längtar efter att välkomna besökarna igen i vår. Men det kan dröja innan IMAX-biografen Cosmonova öppnar.
FOTO: BENGT OLOFSSON LYCKLIG. Lisa Månsson, chef på Naturhisto­riska, längtar efter att välkomna besökarna igen i vår. Men det kan dröja innan IMAX-biografen Cosmonova öppnar.
 ?? FOTO: PEKKA PÄÄKKÖ ?? TEKNISKA MUSEET. Öppnade precis.
FOTO: PEKKA PÄÄKKÖ TEKNISKA MUSEET. Öppnade precis.
 ?? FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN ?? ABBA-MUSEET. Avvaktar med att öppna.
FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN ABBA-MUSEET. Avvaktar med att öppna.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden