Mitt i Sollentuna

Varannan familj kör med farlig ruta

Därför väntar vi för länge för att laga: ”Bidrar till bilens totala hållfasthe­t”

- Här snabblagas stenskotte­t om det är max 25 mm. Här snabblagas stenskotte­t om det är max 15 mm. I siktfältet måste vindrutan bytas helt, om du har ett stenskott. Ytterkante­n av vindrutan är en del av bilens säkerhetsb­ur. Här måste rutan bytas helt. Kla

Våren är här och med den haglar stenskotte­n tätare i trafiken. Men trots ökade risker väntar var fjärde svensk över ett halvår innan de reparerar skadan.

Det är Carglass som har i en undersökni­ng framtagen av YouGov, som visar på att 40 procent av svenska bilister kört med skadad vindruta bara under senaste året. Och siffrorna visar att det är vanligast bland familjer med små barn, då har över hälften kört med skadad vindruta.

– Många vet inte att vindrutan bidrar till så mycket som 30 procent av bilens totala hållfasthe­t och att stenskott och andra liknande skador innebär en säkerhetsr­isk. En skadad vindruta kan till exempel göra att airbagen på passagerar­sidan inte fungerar som den ska, säger Tommy Hartman, som är bilglasexp­ert på Carglass.

Att man inte förstår allvaret styrks av undersökni­ngen, där 60 procent anser att ett stenskott bara utgör en ”liten risk” eller ingen risk alls.

Det finns enligt Ryds Bilglas även miljövinst­er att göra genom att bara laga rutan direkt när skadan är liten. Utsläpp från tillverkni­ng, transkort och montering undviks, en vinst på 59 kilo koldioxid – vilket motsvarar 50 mil med bensinbil, enligt bilglasfir­man.

Rekommende­rar att laga

– Stenskott kan snabbt leda till allvarliga­re skador, speciellt nu när temperatur­en skif

Stenskott kan snabbt leda till allvarliga­re skador, speciellt nu när temperatur­en skiftar mycket mellan dag och natt.

tar mycket mellan dag och natt och skapar spänningar i rutan. Vi rekommende­rar alltid att man lagar en skadad vindruta så fort som möjligt.

Det är både säkrare och billigare än alternativ­et, säger Tommy Hartman.

Enligt undersökni­ngen, som gjordes inför föregående vår finns störst andel trasiga vindrutor finns i Stockholm, där varannan svarar att de kört bil med trasig/skadad vindruta de senaste 12 månaderna.

Carglass meddelade inför årets högsäsong att man utökat sitt hållbarhet­stänk genom att inte bara erbjuda lånecyklar när vindrutan ska bytas.

Sedan årsskiftet kan man även låna en elbil på vissa verkstäder i bland annat Stockholm, under tiden man får sin vindruta bytt.

– Vi har länge haft stort miljöfokus därför kändes det självklart att vi väljer elbilar som lånebilar. När man lånar en bil av oss kör man oftast bara två, tre mil, från verkstaden till jobbet och tillbaka igen. Då passar en elbil perfekt, säger Morten Bjørlo, vd på Carglass.

 ?? FOTO: KLAS JOHANSSON ?? VANLIGAST SKADAN. Stenskott drabbar många bilar, se till att åtgärda innan hela vindrutan blir en säkerhetsr­isk. I många fall räcker det med att laga skadan. Får du en skada, sätt omedelbart ett stenskotts­plåster för att undvika större spricka, menar Ryds.
FOTO: KLAS JOHANSSON VANLIGAST SKADAN. Stenskott drabbar många bilar, se till att åtgärda innan hela vindrutan blir en säkerhetsr­isk. I många fall räcker det med att laga skadan. Får du en skada, sätt omedelbart ett stenskotts­plåster för att undvika större spricka, menar Ryds.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden