Mitt i Sollentuna

Damberg: För få poliser i Stockholm

Trots regeringen­s satsning har poliserna i Stockholm inte blivit fler. Det är en utmaning, medger inrikesmin­ister Mikael Damberg (S).

- Elina Lundberg elina.lundberg@mitti.se

I veckan börjar 366 nya polisstude­nter sin aspirantut­bildning runt om i landet, 169 av dem kommer till region Stockholm. Det är ungefär lika många aspiranter som förra våren då 172 studenter gjorde sin praktik här. Våren 2019 var antalet aspiranter i regionen 149 stycken. År 2018 var det 124 stycken.

– Vi har sett att vi har en särskild utmaning att växa snabbare och mer i Stockholm. Därför är det bra att i princip hälften av aspiranter­na nu kommer till Stockholm, säger inrikesmin­ister Mikael Damberg (S).

Fler blir klara i juni

Han poängterar också att fler studenter väntas i juni, eftersom alla polishögsk­olor inte är i fas med sin aspirantut­bildningen just nu.

Poliserna i Stockholm har blivit färre de senaste åren, enligt Moderatern­a som hänvisar till polisens årsredovis­ningar. Finansborg­arrådet Anna König Jerlmyr (M) har därför bland annat krävt att Stockholm får lika många poliser per 1 000 invånare som resten av landet.

Mikael Damberg hänvisar till att polisen just nu byggs ut rejält för att nå regeringen­s mål om 10 000 fler anställda år 2024. Däremot ska inte regeringen, utan polismyndi­gheten, avgöra var poliserna ska anställas, understryk­er

Mikael Damberg, även om han håller med om att poliserna i Stockholm är för få.

Stockholm gynnas

Han menar att omfördelni­ngen av polisens utbildning­splatser, som ska bli fler på Södertörns högskola, gynnar Stockholm.

– Vi hade alldeles för få poliser som gick polisutbil­dningen under ett antal år och det drabbade inte minst Stockholm, säger han.

 ?? FOTO: MAGNUS LILJEGREN ?? SÖDERTÖRNS­POLISER. Inrikesmin­ister Mikael Damberg (S) vill se fler poliser, inte minst i Stockholm. En utökning av polisens utbildning­splatser på Södertörns högskola tror han kan gynna regionen.
FOTO: MAGNUS LILJEGREN SÖDERTÖRNS­POLISER. Inrikesmin­ister Mikael Damberg (S) vill se fler poliser, inte minst i Stockholm. En utökning av polisens utbildning­splatser på Södertörns högskola tror han kan gynna regionen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden