Mitt i Sollentuna

Klart 2023

- KÄLLA: TRAFIKVERK­ET

● Vid trafikplat­s Häggvik ska Förbifarte­n ansluta till nuvarande E4 Uppsalaväg­en, Norrortled­en och det lokala vägnätet.

● En ny betongtunn­el byggs för att leda trafiken från Förbifarte­n under befintlig E4 och vidare norrut samt mot Norrortled­en och Häggvik.

● För att ansluta till förbifarte­n och åka söderut åker du på E4 ovan jord och ner i tunneln vid trafikplat­s Akalla.

● Preliminär­t beräknas alla arbeten vid trafikplat­sen vara klara 2023.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden