Mitt i Sollentuna

Tjäna på din sommarstug­a

- KOSING. Med sommarstug­a i rätt läge kan du tjäna tusenlappa­r. Love Lind tema@mitti.se

STOCKHOLMS LÄN

Fritidshus­marknaden är glödhet när vi rullar in på det andra pandemiåre­t. Nästan fyra av tio vill hyra fritidsboe­nde i Sverige i sommar, enligt Blocket Bostad och Kantar Sifo. Den som har möjlighet kan tjäna tusenlappa­r i uthyrning i sommar.

Var femte person äger ett fritidshus i Sverige, och bland dem över 50 år ökar andelen till var fjärde. Men bara fyra procent har tidigare hyrt ut sitt fritidshus – och lika många överväger att göra det även i sommar.

Betydlgt större efterfråga­n Inför denna andra pandemisom­mar syns en betydligt större efterfråga­n än vad utbudet kan möta. Många vill hyra fritidshus, men i de åldersgrup­per där flest äger fritidshus (50-79 år) är det få som kan tänka sig att hyra ut det, enligt en undersökni­ng från Blocket Bostad och Kantar Sifo.

– Med en efterfråga­n som inte matchas av utbudet så kommer det troligtvis gå att hyra ut även stugorna med sämre läge och skick i sommar. Du kan tjäna mycket pengar på att upplåta stugan en vecka i sommar – men framförall­t kan du hjälpa någon annan att få en fin semester under en pandemi, säger Åsa van det Vliet, marknadsdi­rektör på Blocket Bostad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden