Mitt i Sollentuna

Pandemin styr våra bostadsval även i framtiden

FRÅGA. Hur kommer möjlighete­n till att jobba hemifrån påverka hur vi väljer bostad i framtiden?

- Sammanstäl­lning: Love Lind

2020 blev året då hemarbetet slog igenom på bred front, vilket även påverkade bostadsmar­knaden. Trädgård och hemmakonto­r blev allt viktigare när vi sökte ny bostad. Bostadspan­elens experter tror att de kravet kommer att finnas kvar även efter pandemin.

– Om vi fortsätter att distansarb­eta i hög utsträckni­ng även efter coronapand­emin så kommer det få stora konsekvens­er för bostadsmar­knaden på lång sikt.

– Priserna kommer öka i orter nära de större städerna som innan var utpräglade pendlarsam­hällen. Då kan priserna i de större städerna sjunka. Kommunikat­ioner blir mindre viktigt och yta, trädgård, närhet till natur ökar i attraktivi­tet.

– För den som drömmer om en villa men inte har råd i Stockholm är det en bra möjlighet!

– Att distansjob­b blir mer accepterat möjliggör för fler att bo på andra ställen än i närheten av jobbet. Kanske kan fler tänka sig att flytta längre bort från storstäder­na – det känns troligtvis mer okej att pendla tre timmar om dagen, om du bara behöver åka till kontoret två dagar i veckan.

– Intresset för villor och fritidshus har vi sett öka stort hittills i år, och min känsla är att det kommer fortsätta.

– Där arbeten finns är det brist på bostäder. Där bostäder är prisvärda och det finns möjlighet att få ett förstahand­skontrakt är det brist på arbetstill­fällen.

– När fler kan arbeta utan fysisk arbetsplat­s tror jag att fler väljer att bosätta sig längre ut från stadskärno­rna. En ny grön våg och bättre fördelad bostadsmar­knad.

– Hemnet genomförde nyligen en undersökni­ng som visade att coronapand­emin har ändrat bostadspre­ferenser för nästan var tredje deltagare. Just möjlighet till hemmakonto­r var en sak som efterfråga­des tillsamman­s med större boyta och tillgång till trädgård.

– Pendling blir mindre av ett problem när fler jobbar hemma – men urbaniseri­ng, det vill säga att människor flyttar till städer, är en global megatrend som sannolikt inte kommer av sig i första taget.

– Närhet till grönområde­n har länge legat högt på bostadsspe­kulanterna­s önskelista men kan eventuellt bli ännu mer eftertrakt­at när människor sitter hemma och arbetar i högre utsträckni­ng.

Priserna kommer öka i orter nära de större städerna som innan var utpräglade pendlarsam­hällen.

Kanske kan fler tänka sig att flytta längre bort från storstäder­na.

En ny grön våg och bättre fördelad bostadsmar­knad.

Närhet till grönområde­n kan eventuellt bli ännu mer eftertrakt­at.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? CLAUDIA WÖRMANN. Boendeekon­om, SBAB/Booli.
CLAUDIA WÖRMANN. Boendeekon­om, SBAB/Booli.
 ??  ?? MATILDA ADELBORG. Pressansva­rig, Blocket Bostad.
MATILDA ADELBORG. Pressansva­rig, Blocket Bostad.
 ??  ?? BJÖRN WELLHAGEN. Vd, Mäklarsamf­undet.
BJÖRN WELLHAGEN. Vd, Mäklarsamf­undet.
 ??  ?? STAFFAN TELL. Presstales­person, Hemnet.
STAFFAN TELL. Presstales­person, Hemnet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden