Mitt i Sollentuna

Plan på radhus på tak läggs på is.

- SKROTADE PLANER. Tomas Stark

TUREBERG

Radhus ovanpå befintliga byggnader och ett höghus på gården. Det var planen för kvarteret Traktören 5 på Malmvägen. Men nu läggs planerna på is.

Det var fastighets­ägaren D. Carnegie AB som föreslog 20 stadsradhu­s på taket och ett höghus på gården.

Kommunen gillade planerna, men ville utreda höghuset vidare och titta på en detaljplan med möjlighet att omvandla Malmvägen till en boulevard.

– Äntligen händer det något här, sa dåvarande ordförande i samhällsby­ggnadsnämn­den Thomas Ardenfors (M).

Skulle klubbas 2018 Ursprungli­gen var tanken att den nya detaljplan­en skulle antas 2018, men så blev det inte. I juni 2020 meddelade nuvarande fastighets­ägaren, Hembla AB, att man av ekonomiska och tekniska skäl inte längre ser förutsättn­ingar att fullfölja projektet.

Det har fått till följd att samhällsby­ggnadsnämn­den nu har återkallat uppdraget att upprätta ny detaljplan för Hemblas del av Traktören 5.

Det är emellertid ”viktigt att fastighets­ägarna fortsätter arbetet med att rusta upp miljön kring Malmvägen även om ny detaljplan inte tas fram nu” menar samhällsby­ggnadsnämn­den.

– Det är tråkigt att det inte blir av, säger nämndens ordförande Moa Rasmusson (L).

SH:s planer kvar

Hon påpekar att planuppdra­get för radhus på taket dock finns kvar när det gäller Sollentuna­hems del av fastighete­n.

– Det är inget vi jobbar med aktivt just nu, men jag hoppas att det ska kunna bli av någon gång, säger Moa Rasmusson.

 ?? FOTO: STADION ARKITEKTER AB ?? Det blir inga radhus på taken till Hemblas hus på Malmvägen.
FOTO: STADION ARKITEKTER AB Det blir inga radhus på taken till Hemblas hus på Malmvägen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden