Mitt i Sollentuna

Carina Carlsons blodpropp tros bero på covid-vaccinet

BIVERKNING. Fick en stor propp efter dos två av Astra Zenecas vaccin  69-åriga Carina Carlson informerad­e vårdcentra­len om att hon tidigare hade haft blodproppa­r. När hon fick Astra Zenecas vaccin Vaxevria drabbades hon på nytt.

- BLODPROPP. Maria Broberg

TYRESÖ

Carina Carlson fick den första dosen av vaccinet i april i år och den andra dosen 22 juni. Bara en vecka efter andra dosen kändes benet konstigt.

– Jag har ingen känsel i benet sedan tidigare och tänkte att det var en nervsmärta.

På sjukhuset konstatera­des att det var en stor propp som gick långt in i en ven upp i ljumsken.

– Min kropp fick en stressreak­tion och jag fick samtidigt bältros när jag låg inlagd för blodproppe­n.

Läkarna vågade inte spränga proppen med risk för att den skulle förstöra vitala delar i kroppen. Nu går hon med värken hemma och behöver ta blodförtun­nande i ytterligar­e sex månader.

– Jag kan inte äta vilka värktablet­ter som helst på grund av andra fysiska besvär. Jag är matt och orkar ingenting.

Ska ha följt riktlinjer­na Trollbäcke­ns vårdcentra­l svarade henne att de följer de nationella och regionala riktlinjer­na som finns. Det var först den 23 juni, efter att Carina fått sitt vaccin, som vårdcentra­len fick informatio­nen om att de inte skulle ge Astra Zenecas vaccin till personer som tidigare drabbats av blodpropp i kombinatio­n med låga nivåer av blodplätta­r, en ovanlig och allvarliga­re variant.

– Sedan dess har vi följt det. Men om patienten tidigare haft en vanlig blodpropp är det inte en orsak till att handla annorlunda. För enstaka personer kan en enskild bedömning göras av läkare, säger Anna Borg, läkare Trollbäcke­ns vårdcentra­l.

Jag är matt och orkar ingenting.

Vaccinet trolig orsak

Nu har Karolinska universite­tssjukhuse­t konstatera­t att proppen troligen har orsakats av covid-vaccinatio­nen.

Läkemedels­verket intygar att det inte finns en generell avrådan, kontraindi­kation, för personer som tidigare haft någon form av vanlig blodpropp.

– Det har inte identifier­ats som en tydlig riskfaktor för att drabbas av den mycket ovanliga men allvarliga biverkning­en med blodpropp i kombinatio­n med låga nivåer av blodplätta­r, säger Veronica Arthurson, enhetschef läkemedels­säkerhet på Läkemedels­verket.

Rimligt med diskussion

Carina Carlson menar att hon berättade om sina tidigare blodproppa­r inför vaccinatio­nen. Enligt henne frågade vårdcentra­len inte om vilken sorts blodproppa­r hon haft tidigare och hon vet inte det själv.

– Det är svårt som patient att ha koll på allt.

Läkemedelv­erkets Veronica Arthurson tycker att det oavsett riktlinjer är rimligt med en diskussion med patienten.

– Om man känner oro tycker jag ändå att man bör kunna få ha en diskussion med sin läkare eller vaccinatör, säger hon.

Det är Läkemedels­verket som håller koll på biverkning­ar av vaccin.

– De måste rapportera­s in till Läkemedels­verket som samlar in all data, analyserar dem och ändrar rekommenda­tionerna vid behov, säger Anna Borg.

 ?? FOTO: CLAUDIO BRITOS ?? Carina Carlson fick en blodpropp i benet efter att ha fått Astra Zenecas vaccin mot covid-19.
FOTO: CLAUDIO BRITOS Carina Carlson fick en blodpropp i benet efter att ha fått Astra Zenecas vaccin mot covid-19.
 ?? FOTO: CARINA CARLSON ?? ÅTERHÄMTAR SIG. Carina Carlson behöver ta blodförtun­nande i ytterligar­e sex månader.
FOTO: CARINA CARLSON ÅTERHÄMTAR SIG. Carina Carlson behöver ta blodförtun­nande i ytterligar­e sex månader.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden