Mitt i Sollentuna

Alla älskar väl en ”guld”-byggnad?

- ALEXANDER KURONEN Reporter Prata med mig! alexander.kuronen @mitti.se

Bara det finaste är fint nog. Så måste Upplands Väsbys kommunfolk ha resonerat, när de beslutade att låta bygga ett 18 våningar högt hyreshus som nu står färdigt intill centrum.

Huset är i guld. Eller tja, ”guldigt” färgad plåt. Och nog måste man ha tänkt i liknande banor när det bestämdes att Slussen skulle krönas med en storslagen, kinesisk bro – i guld.

Eller tja, ”guldigt” färgat stål.

Av drömmarna om ett Nobelcente­r på Blasieholm­en blev det visserlige­n intet. Men skisserna tycktes tala ett tydligt språk: Kåken måste vara i guld! Eller tja, se ut som guld! Hur ska man annars haja att den är imponerand­e?

Säg det. Jag nöjer mig med att konstatera att guldskrapa­n, guldbron och Nobelcentr­et alla har fallit offer för invektiv. ”Kartonger”, ”motorled” och ”kärnkraftv­erk”, de smädelsern­a kan ge en uppfattnin­g om hur snacket i diverse medier har gått.

Huset är i guld. Eller tja, ”guldigt” färgad plåt.

Alla tycker naturligtv­is inte så. De som har bestämt hur byggnadern­a ska se ut till exempel, de måste rimligen tycka att de är fina. Kanske rentav finast av dem alla. För de är ju i guld ... typ. Hur kan någon inte älska något som är typ i guld? Ta bara Abba, dem älskar ju alla. Abba gold!

Vill man spinna vidare på Björn och Benny-temat, kan man skoja om hur guldet blev till sand. Fast i de här fallen var det inte ens guld till att börja med. Inte heller sitter kung Midas i fullmäktig­e.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden