Mitt i Sollentuna

Nu blir mässområde­t en helt ny stadsdel

Nu har spaden satts i marken. Men det dröjer nästan tio år innan Malmplan har fått sina 700 bostäder.

- VID COOP. Malmvägen har förlängts till Turebergsl­eden. Tomas Stark

Vi försöker jobba in namnet Malmplan i stället för ”gamla mässområde­t”

Mässområde­t blir ny stadsdel TUREBERG

– 2028 ska bygget vara klart och 2030 är det projektslu­t. Men det är en uppskattad tidsplan. Man vet aldrig vad man dyker på när man börjar gräva, säger Emelie Englund, kommunens huvudproje­ktledare för Malmplan.

Malmplan är den centrala delen av byggområde­t, som sträcker sig ända från Bagarbyväg­en i väst till järnvägen i öst. Det är också arbetsnamn­et för hela området.

– Det är ovant, men vi försöker jobba in namnet Malmplan i stället för ”gamla mässområde­t” som man alltid har sagt, säger Måns Berg, områdesans­varig för bland annat Tureberg på stadsbyggn­adsavdelni­ngen.

Stängdes 2008 Sollentuna­mässan stängdes 2008 men det gamla namnet har envist hängt kvar. Sista byggnaden på det gamla mässområde­t revs tidigare i år och den senaste tiden har kommunen arbetat med att anlägga nya vägar. Så sent som i förra veckan öppnades till exempel Malmvägens förlängnin­g söderut så att den nu når ända fram till Turebergsl­eden.

– När allt är färdigt ska det bli ett övergångss­tälle över Turebergsl­eden som ska få ett mer stadsgateu­tseende, lite som Sollentuna­vägen. Det är nästan svårt att tänka sig i dag när det bara är en trafikled, säger Emelie Englund.

Totalt ska det bli fem kvarter i området. Skanska bygger allt utom precis vid Malmplan där JM ska bygga ett 23-våningshög­hus med bostadsrät­ter och ett lägre hus med seniorbost­äder intill.

– Vi har varit i dialog med pensionärs­organisati­onerna och seniorbost­äder är verkligen eftertrakt­at. och det behövs för det kan göra att fler lämnar sin villa och bosätter sig i lägenhet i stället, säger Moa Rasmusson (L), ordförande i stadsbyggn­adsnämnden.

Några hyresrätte­r blir det dock inte, varken på själva Malmplan eller i de andra nya kvarteren i närheten.

– Vi tittade på vad som redan fanns här i området och det var nästan bara hyresrätte­r, så det blir bättre variation när det tillkommer bostadsrät­ter.

Pandemin har påverkat Utöver seniorbost­äder och vanliga bostadsrät­ter byggs även ett vårdboende i områdets västra ände. I andra änden, närmast järnvägen, blir det ett helt kommersiel­lt hus. Tidigare har planerna varit ett hotell, men pandemin kan ha påverkat marknaden så det är ännu inte spikat exakt vad det blir.

– Det kommer att bli en väldigt varierad bebyggelse i området, det har vi jobbat mycket med, säger Moa Rasmusson.

 ??  ??
 ?? FOTO: CLAUDIO BRITOS ?? BYGGE PÅGÅR. Moa Rasmus- son (L), Måns Berg och Emelie Englund från kommunen tittar till arbetsplat­sen.
FOTO: CLAUDIO BRITOS BYGGE PÅGÅR. Moa Rasmus- son (L), Måns Berg och Emelie Englund från kommunen tittar till arbetsplat­sen.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden