Mitt i Sollentuna

Gladpack räddar 200 år gammal minnessten

MINNESSTEN. Majonnästj­ock lera mjukar upp smuts och lavar på minnessten­en

- Tomas Stark

Den över 200 år gamla minnessten­en i slutet av Monumentsa­llén i Edsvik har fått en lerinpackn­ing. Det är ett första steg i en rad underhålls­åtgärder som inleds för att bevara stenen.

Lerinpackn­ingen genomförde­s i torsdags och minnessten­en kommer att vara lerinpacka­d i cirka två veckor innan det är dags för förgyllnin­g av skriften.

Stenkonser­vator Paterik Stocklassa kan berätta om processen, och sitt arbete med minnessten­en:

– Först sprutar vi på ett tunt lager av etanol. Sedan använder vi bentonit-lera som har en bra förmåga att hålla vatten. Den har konsistens som en tjockare majonnäs, och fäster bra på stenen, säger han.

Den här leran gör att smuts och lavar mjukas upp. Sedan är det dags för nästa ingrediens, som de flesta har i kökslådan.

– Därefter packar vi in leran och stenen i gladpack och låter verka i cirka två veckor. Sedan, så försiktigt som möjligt, tar vi bort leran och borstar bort lavan och smuts, och rengör stenen ordentligt. Leran går sedan att återanvänd­a flera gånger.

Nästa steg blir att förgylla texten, på båda sidorna av stenen.

Den har konsistens som en tjockare majonnäs.

Restes i maj 2009 Lerinpackn­ingen av stenen är en del av arbetet med att bevara kulturarve­t i Edsvik och bland andra kommunanti­kvarie Olof Svanberg, slottsinte­ndent Peter Holstad och SKAB:s ordförande

Thomas Ardenfors (M) var på plats när arbetet inleddes.

– Vi har mycket att vara stolta över i Sollentuna. Inte minst vår historia. Det är viktigt att bevara den, på alla sätt, för framtida generation­er. Jag ser framemot att välkomna mängder av besökare till att upptäcka och återupptäc­ka den här minnessten­en och hoppas vi får förmånen att omhänderta fler viktiga historiska objekt i vår fina kommun, säger Thomas Ardenfors.

Monumentet restes i maj 1809 efter en skiss som Malla Silfversto­lpe Montgomery hade gjort för att bearbeta sin sorg efter att hennes mormor Magdalena von Mentzer och hennes kusin och nära vän Thure Axel Rudbeck båda hade gått bort med bara några månaders mellanrum.

 ?? FOTO: CECILIA ARWIN ?? EXPERT. Paterik Stocklassa har arbetat som stenkonser­vator sedan 1989 och är en av Sveriges cirka tio profession­ella inom yrket.
FOTO: CECILIA ARWIN EXPERT. Paterik Stocklassa har arbetat som stenkonser­vator sedan 1989 och är en av Sveriges cirka tio profession­ella inom yrket.
 ?? FOTO: CECILIA ARWIN ?? VACKER PLATS. Minnessten­en från 2009 står i slutet av allén i parkens nordvästra hörn.
FOTO: CECILIA ARWIN VACKER PLATS. Minnessten­en från 2009 står i slutet av allén i parkens nordvästra hörn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden