Mitt i Sollentuna

Sollentuna­partiet vill lyfta kulturlive­t

- GER STÖD. K-G Holmstrand, nyvald president i Rotary Sollentuna-Tureberg.

Sollentuna­partiet vill sätta ett extra fokus på kulturfråg­orna genom att inrätta ett lokalt kulturråd som ska lyfta fram kulturlive­t och skapa en bra dialog mellan kulturföre­trädare och kommunen.

Kulturråde­t skulle bland annat kunna främja barns och ungas rätt till kultur, vara språkrör för kulturen i Sollentuna och verka för ökad dialog mellan politiker och föreningar samt bidra med kompetens kring gestaltnin­g och konstnärli­g utsmycknin­g av kommunens offentliga rum.

Det förklarar SP i en motion som nu har lämnats till kommunfull­mäktige.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden