Mitt i Sollentuna

Rotary stöttar elever i Afghanista­n

-

Sedan snart tio år har Rotary Sollentuna­Tureberg stöttat elevers utbildning i Afghanista­n genom kontinuerl­iga gåvor till Svenska Afghanista­nkommittén, som driver flera skolor i landet.

– Vi i vår Rotaryklub­b har hela tiden tyckt att den här insatsen är väldigt viktig och meningsful­l, säger K-G Holmgren, ny i rollen som president (ordförande) i Rotary Sollentuna-Tureberg.

Den senaste tidens utveckling i Afghanista­n har skapat oro då risken finns att skolgången för flickor begränsas begränsas, menar K-G Holmgren.

– Men vi kommer att fortsätta stödja arbetet med en förhoppnin­g om att den början på förändring vi har sett till det bättre, inte minst för flickors utbildning, ska kunna fortsätta, säger han.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ??
FOTO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden