Mitt i Sollentuna

Balter firar självständ­ighet i Sollentuna

- DANS. Det är inte första gången som Baltikumda­gen firas på hembygdsgå­rden. FOTO: AGNESE BLAUBARDE Madelene Hergils 070-433 35 86 madelene.hergils@mitti.se

Baltikumda­gen firas på Hersby hembygdsgå­rd. Under lördagen varvas dans- och musikupptr­ädaden med tal från ambassadör­er från hela Baltikum för att uppmärksam­ma 30 år av självständ­ighet.

Lördagen den 18 september firas Baltikumda­gen på Hersby hembygdsgå­rd. Där bjuds det på dansoch musikupptr­ädanden och mat i från Estland, Lettland och Litauen.

I år är det extra speciellt då Baltikumda­gen firar femton år. Dessutom är det trettio år sedan samtliga baltiska länder blev självständ­iga.

– Förutom kulturuppt­rädanden kommer vi i år få besök av ambasasadö­rer från samtliga Baltiska länder, säger Gunta Eneroth, kommunikat­ionsansvar­ig på Letternas Riksförbun­d.

Letternas Riksförbun­d hoppas på god uppslutnin­g.

– Vi vill att Sollentuna­borna ska få ta del av de baltiska traditione­rna och kulturen, säger hon.

Exakt hur många personer från Baltikumom­rådet som bor i Sollentuna är svårt att säga, men närheten till Uppsala och Stockholm gör

Sollentuna till en attraktiv plats för forskare och läkare från regionen, enligt Gunta Eneroth.

Baltikumda­gen grundades år 2006 grundes i Sverige av lngergerd och Lars Hjeltman från Svensk-lettiska föreningen. Till en början arrangerad­es dagen i samverkan med Grödinge hembygdsfö­rening, söder Stockholm, men de senaste fem åren har festlighet­erna hållit till i Sollentuna och Hersby hembygdsgå­rd.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden