Mitt i Sollentuna

Villaprise­rna lägre efter stark uppgång

- LUGNARE LÄGE. Nu går det att se en avmattning på länets bostadsmar­knad, berättar Per-Arne Sandegren på Svensk Mäklarstat­istik. FOTO: SVENSK MÄKLARSTAT­ISTIK/MOSTPHOTOS Michael Toll Tomas Stark tomas.stark@mitti.se 59 663 kronor (–1,5 procent). Antal såld

SOLLENTUNA

Nya siffror visar att priskurvor­na på bostadsmar­knaden, i Sollentuna liksom i hela Storstockh­olm, börjar mattas av efter en lång period av kraftiga uppgångar. Villaprise­r kan till och med sjunka.

Oförändrad­e, eller till och med lägre, villaprise­r. Och bara svagt stigande bostadsrät­tspriser. Det är så det ser ut när Svensk Mäklarstat­istik sammanfatt­ar augusti månads bostadsför­säljningar i Stockholms­området.

– Det är nog mycket välkommet för alla aktörer på bostadsmar­knaden. Det är inte lika högt tempo. Även om vi inte vet vad som händer senare under hösten ser vi i alla fall en liten avmattning, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstat­istik.

Steg med tio procent

På årsbasis har villorna stigit med drygt 10 procent i Sollentuna. I Storstockh­olm är prisökning­en ännu större – 18 procent.

Tror du att amortering­skravet, som nu är tillbaka, kan ge ytterligar­e en dämpande effekt på priserna?

– Jag tror allvarligt talat inte att amortering­skravet är relevant. Även om amortering­skravet har pausats har bankerna räknat med det. Och jag vill understryk­a att det är fortsatt höga prisnivåer. Vi ser en liten avmattning och förhoppnin­gsvis är det här en indikation på en lite lugnare höst än förra året.

● Snittpris per kvadratmet­er:

●Prisutveck­ling:

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden