Mitt i Sollentuna

Till minne av mormor

- KÄLLA: OLOF SVANBERG

● Malla Silfversto­lpe Montgomery (1782– 1861) växte upp hos sin mormor och morfar på Edsberg.

● År 1809 lät hon resa Monumentet, till minne av sin mormor och kusin.

● Texten på stenen lyder: ”Minne av Magdalena Mentzer född d. 26 oktober 1726 död d. 3 februari 1809 och dess sonson Thure Axel Rudbeck född d. 15 februari 1787 död d. 6 september 1808. Åren åtskilde, kärleken och döden förenade.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden