Mitt i Sollentuna

Kan hamna hos fogden

- TUFFT TID. Många företag har haft det jobbigt sedan mars i 2020. Tre månader efter Alla företag ska Även de företag Bolagen har 30 dagar KÄLLA: TILLVÄXTVE­RKET

● skicka in uppgifter för en avstämning. De som missar detta blir återbetaln­ingsskyldi­ga.

som har fått för mycket pengar – alltså om det visar sig att arbetstids­minskninge­n varit mindre än de uppgett i sin ansökan – måste betala tillbaka mellanskil­lnaden.

på sig att betala – annars tillkommer ränta. I förlängnin­gen kan ärendet hamna hos Kronofogde­n.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden