Mitt i Sollentuna

Företag krävs på coronastöd

- Tomas Stark 070-6025483

SOLLENTUNA

Hittills har Tillväxtve­rket skickat ut krav på återbetaln­ing av permitteri­ngsstöd till fem företag i Sollentuna.

Men det kan komma att bli fler.

Tillväxtve­rket har delat ut många miljarder kronor i permitteri­ngsstöd till företag som påverkats av coronapand­emin, men nu måste en del av dem betala tillbaka hela eller delar av summan de fått.

Vid avstämning­ar har Tillväxtve­rket upptäckt att en hel del företag har fått mer pengar än de har rätt till.

Sedan några veckor skickas återkrav ut, först till de företag som inte ens hade lämnat in uppgifter för avstämning­en inom tre månader utan att ha något giltigt skäl för det.

– Då anser vi att vi snabbt ska göra ett återkrav på pengarna, säger Tim Brooks, avdelnings­chef på Tillväxtve­rket, till DN.

I en del fall kan det röra sig om bedrägeri – och flera av ärendena har polisanmäl­ts – men i många fall handlar det bara om missad avstämning.

Återbetaln­ingskrav

I Sollentuna har fem företag fått återbetaln­ingskrav – hittills. Det är företag från olika branscher och summorna varierar kraftigt.

Störst belopp, 64 044 kronor, av totalt 484 281 kronor som de fått för perioden mars–juni i år, ska ett företag inom teknikbran­schen punga ut med.

I andra änden finns en skönhetssa­long som har fått 93 724 kronor i stöd för januari–maj i år – och ska betala tillbaka 687 kronor av dessa.

Stödet enligt lagen om stöd vid korttidsar­bete, så kallat permitteri­ngsstöd, infördes för att hjälpa företag i drabbade branscher att ta sig igenom coronapand­emin.

 ?? FOTO: TOMAS STARK ?? att permitteri­ngsstödet betalats ut gör Tillväxtve­rket en kontroll.
●
●
FOTO: TOMAS STARK att permitteri­ngsstödet betalats ut gör Tillväxtve­rket en kontroll. ● ●

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden