Mitt i Sollentuna

Fyra kronor för tur och retur 1978

- KÄLLA: WIKIPEDIA OCH BJÖRN LÜNING

● Björn Lüning började lägga ut räls vid föräldrarn­as sommarstug­a i Viby 1967.

● Loket Karolina köpte han 1968 och den 12 juni 1971 invigdes den lilla järnvägen, som hette HEJ – Hummelstug­ans Enskilda Järnväg.

● 1972 bildades föreningen SEJ – Sollentuna Enskilda Järnväg – och spåret byggdes ut norrut.

● 1978 var banan 0,7 kilometer lång och en resa kostade 4 kronor tur och retur.

● Som längst var banan cirka 1,5 kilometer och hade fyra stationer: Viby, Älte, Skillingeb­erg och Lillskogen.

● 15 september 1996 var järnvägens sista trafikdag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden