Mitt i Sollentuna

Åtal mot terrormiss­tänkt par dröjer

- Erik Lejdelin 0707599287 erik.lejdelin@mitti.se

Utredninge­n mot det terrormiss­tänkta paret som greps i början av april drar ut på tiden. Ett åtal kan eventuellt väckas någon gång under hösten. Paret bor i Järfälla, men kvinnan var bosatt i Sollentuna innan hon flyttade till grannkommu­nen.

Mannen och kvinnan greps i april och häktades på sannolika skäl misstänkta för stämpling till terrorbrot­t, och de är fortfarand­e häktade.

– De initiala brottsmiss­tankarna är oförändrad­e och de har omhäktats på samma grunder som tidigare, säger förundersö­kningsleda­ren Hans Ihrman.

Åtal kan väckas i höst

I våras gjorde han en grov uppskattni­ng om att åtal kunde väckas i början på juni. Nu är beskedet att utredninge­n förhoppnin­gsvis kommer att kunna avslutas under hösten.

– Vi har en tid kvar innan jag eventuellt kan väcka åtal. Utifrån det underlag vi har i dag så är det rimligt att anta att utredninge­n kan bli färdig under hösten. Men det finns faktorer som vi inte kan styra över och som kan förlänga utredninge­n ytterligar­e.

Han har tidigare berättat att det par som nu är häktade inte är misstänkta för någon slumpartad brottsligh­et utan de misstänkta gärningarn­a följde en brottsplan. Gärningen skulle i huvudsak utföras i Stockholm.

Det är sedan tidigare känt att de båda är utländska medborgare och att mannen har jobbat på en grundskola.

Det finns faktorer som vi inte kan styra över.

 ?? FOTO: CHRISTAN LÄRK ?? DRÖJER. Förundersö­kningsleda­re Hans Ihrman hoppas på att åtal kan väckas under hösten.
FOTO: CHRISTAN LÄRK DRÖJER. Förundersö­kningsleda­re Hans Ihrman hoppas på att åtal kan väckas under hösten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden