Mitt i Sollentuna

Ett val på tre nivåer

-

● I kyrkovalet den 19 september kan du som har fyllt 16 år och är medlem i Svenska kyrkan vara med och påverka hur kyrkan ska styras. Valet sker på tre nivåer.

● Kyrkofullm­äktige: Styr församling­ens arbete, vars grundlägga­nde uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisni­ng samt utöva diakoni och mission.

● Stiftsfull­mäktige: Styr det lokala stiftets arbete. Det kan handla om att stötta församling­ars arbete, ge råd och stöd i teologiska frågor, bidrag till att renovera och förvalta kyrkor, textilier och konst.

● Kyrkomötet: Svenska kyrkans högsta beslutande organ som beslutar i frågor som handlar om Svenska kyrkans regelverk, kyrkoordni­ngen. Till exempel frågor som rör kyrkohandb­oken (beskriver hur gudstjänst­er ska firas) och psalmboken.

● Drygt 19 procent av de röstberätt­igade i Sverige röstade i kyrkovalet 2017. Det var då det högsta valdeltaga­ndet i procent sedan 1934.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden