Mitt i Sollentuna

Stoppat bygge tar fart på nytt

- Tomas Stark

I januari 2019 drog Peab i nödbromsen för projektet på Turebergs allé på grund av en alltför sval bostadsmar­knad. Nu återupptas bygget av de 116 bostadsrät­terna.

De planerade bostadsrät­terna är allt från ettor på 27 till femmor på 115 kvadratmet­er. I projektet arbetar Peab också med frånvalsvä­ggar så att köparna själva kan påverka sin planlösnin­g efter behov och exempelvis välja om de vill ha en luftig trea eller en yteffektiv fyra.

Lägenheter­nas planlösnin­g har även påverkats av covid-19.

– Då mycket pekar på att många vill fortsätta att arbeta till viss del hemifrån även efter pandemin så har vi bett arkitekten att rita in plats för en arbetsstat­ion i lägenheter där utrymme finns, säger Alexander Lidbrandt, försäljnin­gschef på

Mycket pekar på att många vill fortsätta att arbeta till viss del hemifrån även efter pandemin.

Peab Bostad.

Väcktes till liv i maj Projektet påbörjades redan för över fyra år sedan, men lades på is i början av 2019 då marknaden för nyproducer­ade lägenheter var så sval att inte tillräckli­gt många av lägenheter­na blev sålda. Bygget stoppades och vägarna runt byggarbets­platsen återställd­es.

I maj ansökte Peab om tillstånd att få återstarta projektet, i förhoppnin­g om bättre fart på försäljnin­gen när den startar på nytt den 19 september.

 ??  ?? TRE HUSKROPPAR. Peabs planerade bostadspro­jekt Brf Skimret syns i mitten på bilden. ILLUSTRATI­ON: WEC360
TRE HUSKROPPAR. Peabs planerade bostadspro­jekt Brf Skimret syns i mitten på bilden. ILLUSTRATI­ON: WEC360

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden