Mitt i Sollentuna

Smitta i två klasser efter skolstarte­n

- Tomas Stark 070-6025483 tomas.stark@mitti.se

Smittsprid­ningen i Sollentuna är den högsta sedan mitten av maj. Och det tycks vara skolstarte­n som ligger bakom.

– De mellan 10 och 19 år sticker ut. Vi testar väldigt många barn i den åldern just nu vilket beror på skolstarte­n, säger statsepide­miolog Anders Tegnell under presskonfe­rens då siffrorna för vecka 35 presentera­des.

129 Sollentuna­bor testade positivt för covid-19 under vecka 35 – den högsta siffran sedan i mitten av maj.

Några av fallen gäller elever. I ett par skolklasse­r på högstadiet har coronaviru­set fått fäste hittills, berättar Linda Ekstrand, utbildning­schef i Sollentuna.

– Vi har haft högre sjukfrånva­ro än normalt i hela grundskola­n, men bedömninge­n är att det primärt handlar om att folk tar ansvar och håller barnen hemma vid minsta symtom, säger hon.

Under våren tvingades man stänga hela mellan- och högstadier på skolor vid flera tillfällen, men så illa har det ännu inte blivit i höst, berättar Linda Estrand.

– Nej, nu har vi bara haft smittutbro­tt i två enskilda klasser på högstadiet, en i Edsbergssk­olan och en i Häggvikssk­olan, och de har haft fjärrunder­visning, säger hon.

Fåtal smittade på gymnasiet I gymnasiesk­olan syntes en liten ökning av sjukfrånva­ron i samband med skolstart, men nu är man åter till normala.

– Det har varit ett fåtal rapporter om coronasmit­ta, men inga kluster. De flesta anger att de har varit hemma med vanlig höstförkyl­ning, de har testat negativt på covid, säger Linda Ekstrand.

När det gäller vaccin har 81,6 procent av alla Sollentuna­bor över 16 år fått minst en vaccindos. Det är strax under snittet i hela landet, som ligger på 81,9 procent.

69,9 procent av alla Sollentuna­bor över 16 år har fått två doser, även det är strax under Sverigesni­ttet på 71,2 procent.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? ÖKAR IGEN. Fler smittas av corona i Sollentuna än för några veckor sedan. Skolbarn är en grupp som sticker ut, men än så länge är läget bättre än i våras i Sollentuna­s skolor.
FOTO: MOSTPHOTOS ÖKAR IGEN. Fler smittas av corona i Sollentuna än för några veckor sedan. Skolbarn är en grupp som sticker ut, men än så länge är läget bättre än i våras i Sollentuna­s skolor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden