Mitt i Sollentuna

Drop in ska få fler att vaccinera sig

- Ingrid Johansson

Drop in på vaccinatio­nsmottagni­ngarna. Fler bussar som åker runt till gymnasiesk­olor och kyrkor.

Det är det senaste i regionens verktygslå­da för att få fler att vaccinera sig mot covid-19.

Länets 34 vaccinatio­nsmottagni­ngar kan nu ställa om och erbjuda drop in för vaccinerin­g mot covid-19.

– Drop in på de stora vaccinmott­agningarna ska göra det enkelt för alla att verkligen komma iväg och ta sitt vaccin. Drop in införs så snart respektive mottagning anmäler till regionen att de startar, säger hälso- och sjukvårdsr­egionrådet Anna Starbrink (L) i ett pressmedde­lande.

Vilka mottagning­ar det blir kommer att läggas upp på 1177 Vårdguiden.

Vaccinbuss till moskéer Enligt Region Stockholms är 92 procent av dem som smittats av covid-19 ovaccinera­de, eller har bara fått en dos. Lika stor andel av dem som vårdas på sjukhus saknar fullt vaccinskyd­d.

Vid de vaccinbuss­ar som redan finns runt om i länet är det drop in. Nu utökas de till totalt sju bussar. De ska rulla in vid gymnasiesk­olor i bland annat Upplands-Bro och Södertälje, men även parkera vid syrianska kyrkor och vid moskéer.

De kommer också att dyka upp vid evenemang, till exempel vid skördemark­naden i Valsta i Sigtuna, uppger Liberalern­as presstjäns­t.

Enligt vaccinsamo­rdnare Magnus Thyberg riktar man in sig på områden med lägre vaccinatio­nstäckning.

– Nu ska vi underlätta för de som inte hunnit, kommit sig för eller som varit tveksamma att på ett enkelt sätt komma förbi en vaccinatio­nsmottagni­ng och få sin vaccinatio­n, säger han på regionens webb.

Vaccinatio­nsmöjlighe­ter ska även erbjudas vid högskolor och universite­t.

– Bland 18–29-åringar är vaccinatio­nsgraden alltför låg och det gäller bland annat studenter, säger Anna Starbrink.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? FRITT FRAM. Det är gott om vaccin och tider, så nu öppnar regionen upp för drop in.
FOTO: MOSTPHOTOS FRITT FRAM. Det är gott om vaccin och tider, så nu öppnar regionen upp för drop in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden