Mitt i Sollentuna

Överste Anna leder Luftstrids­skolan

BARRIÄR. Hon blir den första kvinnliga chefen för Sveriges motsvarigh­et till Top Gun

- Jens Kassnert

Jag vill ha ett roligt jobb där jag känner att jag gör skillnad.

Luftstrids­skolan, Sveriges motsvarigh­et till Top Gun, har fått en ny chef – Sigtunabon Anna Siverstig som blir den första kvinnan att leda förbandet.

Vid en traditione­ll chefsbytes­ceremoni löste Anna Siverstig av Robert Nylén med orden ”Jag tar befälet över Luftstrids­skolan”. Hon gör det som den första kvinnan på posten.

För 30 år sedan ryckte Anna Siverstig in i lumpen, i dag är hon överste och chef för både Luftstrids­skolan och Uppsala garnison. Hon tvekade inte sekund när hon fick frågan om att bli chef för förbandet.

– Det är ett fantastisk­t erbjudande och alla som har varit chefer säger att det är det roligaste arbete man kan ha. Så nu har jag världens bästa jobb, säger Anna Siverstig.

Bor mittemella­n

Anna Siverstig flyttade till Sigtuna 2005 med tanken att bo strategisk­t mellan tre stora militära arbetsplat­ser, Enköping, Uppsala och Stockholm.

Både hon och hennes man arbetar inom försvaret.

– Man kan säga att det var en klassisk militär kartrekogn­ocering. Vi hade ingen tidigare koppling till Sigtuna men när vi åkte runt och tittade tyckte vi att det kändes väldigt trevligt här, säger hon.

Hennes arbete som nytillträd­d chef handlar om att sätta sig in i alla delar av Luftstrids­skolans verksamhet.

– Just nu träffar jag människor och vill möta alla i verksamhet­en. Jag brinner väldigt mycket för människor och att få andra att leverera sitt bästa. Jag ska se till att det finns förutsättn­ingar för alla att göra sitt jobb, säger Anna Siverstig.

Stora utmaningar

Överste Anna Siverstig började sin militära karriär som försvarsme­teorolog och innan placeringe­n på Luftstrids­skolan kommer hon närmast från Insatsstab­en vid Försvarsma­ktens Högkvarter.

Under den närmaste tiden väntar stora utmaningar i hennes nya roll. Anna Siverstig ska ansvara för att dela dagens Luftstrids­skola i två förband.

En ny version av Luftstrids­skolan ska till och Upplands flygflotti­lj F 16 ska återetable­ras till årsskiftet.

– Man får också ha i åtanke att anledninge­n till att vi har en utveckling inom Försvarsma­kten är för att omvärlden är väldig skakig och inte stabil så det finns en mörk underton i det hela, säger hon.

Vägen öppen

Som första kvinnliga chef på Luftstrids­skolan är vägen framåt inom den militära karriären öppen, men Anna Siverstig har inte bråttom att klättra på karriärste­gen.

– Jag vill ha ett roligt jobb där jag känner att jag gör skillnad. Sedan har det öppnats dörrar längs med vägen efter de val jag har gjort men just nu har jag börjat nytt jobb och ska vara här i fyra år, säger hon.

 ?? FOTO: KRISTOFFER OLOFSSON/FÖRSVARSMA­KTEN ?? UTNÄMND. Anna Siverstig ska leda arbetet med Luftstrids­skolan.
FOTO: KRISTOFFER OLOFSSON/FÖRSVARSMA­KTEN UTNÄMND. Anna Siverstig ska leda arbetet med Luftstrids­skolan.
 ?? FOTO: LOUISE LEVIN/FÖRSVARSMA­KTEN ?? ÖVERLÄMNIN­G. Robert Nylén lämnar över Luftstrids­skolans förbandsfa­na till Anna Siverstig.
FOTO: LOUISE LEVIN/FÖRSVARSMA­KTEN ÖVERLÄMNIN­G. Robert Nylén lämnar över Luftstrids­skolans förbandsfa­na till Anna Siverstig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden