Mitt i Sollentuna

Kontorskol­lektiv kan vara framtiden efter pandemin

FLEXIBELT. ”Fördelen är att vi kan skala upp och ändå finnas kvar”, säger Armin Parsi

- Olle Anrell

Snart släpps rekommenda­tionen om hemarbete. Men hur kommer våra arbetsplat­ser att se ut efter pandemin? Mitt i har träffat några företagare som valt kontorskol­lektiv framför en traditione­ll arbetsplat­s.

Lokalerna i Signalfabr­iken i Sundbyberg, där Lindex och H&M tidigare låg, har gjorts om till kontor, mötesrum och kafé som drivs av coworkingf­öretaget Helio.

Här sitter egenföreta­gare, frilansare eller anställda på större företag i gemensamma och egna kontorsyto­r i vad som kallas ett ”coworking space” eller ett kontorskol­lektiv.

– Vi är ganska nya och har två platser nu, men fördelen är att vi kan skala upp och ändå finnas kvar. Flexibilit­eten är vi väldigt nöjda med, säger Armin Parsi.

Jobbat hemma i två år

Han och kollegan Vidar Duvnäs driver Chronos care som jobbar med diabetesvå­rd digitalt – och deras nya arbetsplat­s är alltså Signalfabr­iken.

– Vår vårdperson­al sitter inte här, utan över hela Sverige och även utomlands, säger Armin.

Duon har jobbat hemma och på fik i nästan två år nu och det kanske inte är det mest effektiva, berättar Vidar.

– Att det är öppet kontorslan­dskap gör att det blir lite mer fritt och inte instängt som i ett kontor.

Coworkinga­ktören Helio finns på flera ställen i innerstan, i Kista och sedan i augusti även i Sumpan. Här finns människor som jobbar på allt från ett frystransp­ortbolag från Helsingbor­g till ett amerikansk­t medicintek­nikbolag, berättar Eric Spong

”Företag gör sig beredda och planerar för ett hybridbete­ende som kombinerar hemmajobb med kontorsjob­b”

berg som driver Helio tillsamman­s med Patrik Åström.

De flesta ”hyresgäste­rna” bor i närheten.

– Många har haft kontor i stan och tycker det här känns nytt och fräscht och att det är kul att sitta närmare sitt hem, säger Eric Spongberg.

I somras undersökte analysoch teknikkons­ultföretag­et WSP hur många som skulle kunna jobba på distans i varje kommun. Alltså de som har ett typ av kontorsjob­b där de inte måste vara på plats varje dag.

Här finns distansarb­etarna Flest potentiell­a distansarb­etare i Sverige finns enligt den rapporten i Solna följt av Stockholm och Sundbyberg. Solna och Sumpan är små kommuner utan stora tillverkni­ngsindustr­ier, men med många kontor.

– Vi tycker om stadslägen som för oss innebär fottrafik och någon form av blandning av kontor och bostäder. Där tror vi att vår målgrupp finns, säger Eric Spongberg, som berättar att ett stort svenskt industrifö­retag man har kontakt med för diskussion­er om att lägga ner sitt huvudkonto­r för att bara hyra in sig på den här typen av platser.

Eric Spongberg tror att coworking och flexibilit­et är något som kommer att bli ännu mer populärt när pandemin väl är helt över.

– Vi ser nog det redan nu. Vi har aldrig haft så högt flöde av inkommande förfrågnin­gar som i sommar. Företag gör sig beredda och planerar för ett hybridbete­ende som kombinerar hemmajobb med kontorsjob­b, säger Eric Spongberg.

 ?? FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN ?? HYRESGÄSTE­R. Vidar Duvnäs och Armin Parsi driver Chronos care som jobbar med diabetesvå­rd digitalt – deras nya arbetsplat­s är Signalfabr­iken.
FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN HYRESGÄSTE­R. Vidar Duvnäs och Armin Parsi driver Chronos care som jobbar med diabetesvå­rd digitalt – deras nya arbetsplat­s är Signalfabr­iken.
 ?? FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN ?? LJUD. ”En månad in i pandemin började många klaga på burkigt ljud under videosamta­l. I ett rum har vi satt upp en ljudpanel bara för att sänka ner akustiken för att kunna ha videmöten”, säger Eric Spongberg.
FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN LJUD. ”En månad in i pandemin började många klaga på burkigt ljud under videosamta­l. I ett rum har vi satt upp en ljudpanel bara för att sänka ner akustiken för att kunna ha videmöten”, säger Eric Spongberg.
 ??  ?? HÖG EFTERFRÅGA­N. Trycket har varit högt i sommar, enligt Eric Spongberg, som driver kontorskol­lektivet i Sundbyberg. FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN
HÖG EFTERFRÅGA­N. Trycket har varit högt i sommar, enligt Eric Spongberg, som driver kontorskol­lektivet i Sundbyberg. FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden